Twitter
Rok 2015
Data
Nr uchwały
Nazwa uchwały
Produkt leczniczy
2015-05-25 45/2015

Rekomendacja nr 45/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Xgeva, denosumab, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/1,7 ml, 1 fiol., we wskazaniu leczenie dorosłych i młodzieży z dojrzałym układem kostnym, u których występuje nieoperacyjny guz olbrzymiokomórkowy kości lub u których zabieg chirurgiczny może spowodować ciężkie okaleczenie
Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją ...

XGEVA®
2015-03-17 16/2015

Rekomendacja nr 16/2015 z dnia 17 marca 2015 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Xgeva, denosumab; roztwór do wstrzykiwań; 120 mg/1,7 ml; 1 fiol., we wskazaniu leczenie dorosłych chorych z guzami litymi i z zaburzeniami funkcji nerek określonymi klirensem kreatyniny na poziomie ≤ 60ml/min, u których wystąpiły przerzuty do kości

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją ...
XGEVA®
Rok 2014
Data
Nr uchwały
Nazwa uchwały
Produkt leczniczy
2014-09-01 207/2014

Rekomendacja nr 207/2014 z dnia 1 września 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie denosumabu we wskazaniu nowotwór olbrzymiokomórkowy kości, realizowanego w ramach programu chemioterapii niestandardowej

 Prezes Agencji rekomenduje usunięcie ...

XGEVA®
Rok 2012
Data
Nr uchwały
Nazwa uchwały
Produkt leczniczy
2012-06-25 R: 30/2012, SRK: 38/2012

Podanie denosumabu w zapobieganiu powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, konieczność napromieniania kości, ucisk rdzenia kręgowego lub konieczność wykonywania zabiegów operacyjnych kości) u dorosłych z przerzutami guzów litych do kości

XGEVA®
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2021-10-18

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję