Twitter
Rekomendacje AOTM
Filtruj według roku:
Wielkość czcionki: A | A | A
Filtruj według produktu leczniczego:
Data
Nr uchwały
Nazwa uchwały
Produkt leczniczy
2014-07-07 169/2014

Rekomendacja nr 169/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktów leczniczych: Kiovig, roztwór do infuzji, 1 g, 1 fioł., a 10 ml; Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fioł., a 25 ml; Kiovig, roztwór do infuzji, 5 g, 1 fioł., a 50 ml; Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fioł., a 100 ml; Kiovig, roztwór do infuzji, 20 g, 1 fioł., a 200 ml; Kiovig, roztwór do infuzji, 30 g, 1 fioł., a 300 ml; Gammagard S/D, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 5 g, 1 fioł. z prósz. + 1 rozpuszczalnik; Subcuvia, roztwór do wstrzykiwań, 0,16 g/ml, 10 ml; w ramach programu lękowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych (ICD-10: D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.8, D80.9, D81.9; D82 w tym: D82.0, D82.1, D82.3, D82.9; D83 w tym: D83.0, D83.1, D83.8, D83.9; D89.9)"

Prezes Agencji rekomenduje...

Subcuvia
2014-07-07 170/2014

Rekomendacja nr 170/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Tafinlar, dabrafenib, 50 mg, 28 tabl; Tafinlar, dabrafenib, 50 mg, 120 tabl; Tafinlar, dabrafenib, 75 mg, 28 tabl; Tafinlar, dabrafenib, 75 mg, 120 tabl; w ramach programu lękowego „Leczenie czerniaka złośliwego dabrafenibem (ICD-10 C43)"

Prezes Agencji rekomenduje...

Tafinlar
2014-07-07 171/2014

Rekomendacja nr 171/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego obejmującego podanie i brytumomabu tiuksetanu we wskazaniach określonych kodami ICD-10: C82; C82.0; C82.1; C.82.2; C82.7 i C82.9, rozumianego, jako wchodzącego w skład programu chemioterapii niestandardowej

Prezes Agencji nie rekomenduje usunięcia ...
Zevalin®
2014-07-07 173/2014

Rekomendacja nr 173/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego obejmującego podanie paklitakselu we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C15, rozumianego, jako wchodzącego w skład programu chemioterapii niestandardowej

Prezes Agencji rekomenduje usunięcie...

Paclitaxelum TEVA
2014-06-30 161/2014

Rekomendacja nr 161/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej bejmującego podanie oksaliplatyny we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C22.0 rak komórek wątroby, realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej

Prezes Agencji rekomenduje usunięcie ...

Eloxatin®
2014-06-30 162/2014

Rekomendacja nr 162/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie lenalidomidu we wskazaniu identyfikowanym kodem ICD-10: C83 chłoniak nieziarniczy rozlany, realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej

Prezes Agencji rekomenduje usunięcie ...

Revlimid®
2014-06-30 163/2014

Rekomendacja nr 163/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego obejmującego podanie nelarabiny we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C84.5, rozumianego jako wchodzącego w skład programu chemioterapii niestandardowej

Prezes Agencji rekomenduje usunięcie...

Atriance®
2014-06-30 164/2014

Rekomendacja nr 164/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego obejmującego podanie paklitakselu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C60, rozumianego jako wchodzącego w skład programu chemioterapii niestandardowej

Prezes Agencji nie rekomenduje usunięcia ...

Abraxane

prev ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  ...  | 25 next
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-02-02

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję