Twitter
Rak piersi - Badania kliniczne
Wielkość czcionki: A | A | A

Informacje ogóle
Epidemiologia - jak często występuje
Czynniki ryzyka i profilaktyka
Objawy
Rozpoznanie - diagnostyka
Ocena zaawansowania anatomicznego choroby
Leczenie
Efekty uboczne
Po leczeniu
Badania kliniczne
Kierunki nowych badań
Zapytaj lekarza

Lekarze i naukowcy stale poszukują nowych, lepszych sposobów leczenia chorób nowotworowych. Badanie kliniczne jest sposobem testowania nowego sposobu leczenia, sprawdza się czy terapia jest bezpieczna, skuteczna i lepsza niż standardowe leczenie. Pozwala ocenić nowy lek, nową kombinację istniejących terapii, nowe podejście do radioterapii lub zabiegu chirurgicznego lub nową metodę leczenia i profilaktyki. Pacjenci, uczestniczący w badaniach klinicznych, są jednymi z pierwszych, którzy otrzymują nowe leki, zanim zostaną one powszechnie dostępne. Jednak bez gwarancji, że nowe leczenie jest bardziej bezpieczne, skuteczniejsze lub lepsze, niż standardowe.

Pacjenci decydują się wziąć udział w badaniach klinicznych z wielu powodów. Dla niektórych badanie kliniczne jest najlepszym rozwiązaniem. Ponieważ standardowe metody leczenia nie są doskonałe, pacjenci często są gotowi stawić czoła niepewności badań klinicznych, w nadziei na lepszy rezultat. Ponieważ badania kliniczne są jedynym sposobem na zapewnienie postępu w medycynie przystępują do nich także liczni wolontariusze.

Pacjenci czasami obawiają się, że poprzez udział w badaniach klinicznych nie otrzymają leku lecz placebo. Należy jednak pamiętać ,że wykorzystanie jego w badaniach klinicznych dotyczących terapii przeciwnowotworowej jest bardzo rzadkie- jeśli jest stosowane w badaniach, odbywa się to przy pełnej wiedzy uczestników.

Na udział w badaniach klinicznych, pacjenci muszą wyrazić zgodę. Lekarz musi także poinformować o wszystkich zagrożeniach związanych z nowym sposobem leczenia, które jest obarczone innym ryzykiem niż leczenie standardowe. Lekarz musi wyjaśnić także, jakie będą wymagania w stosunku do pacjenta w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym, w tym określić liczbę wizyt kontrolnych, rodzaje badań i planowane leczenie .

Rodzaje prób klinicznych: Przed dopuszczeniem do powszechnego stosowania przez FDA (Food and Drug Administration) nowy rodzaj leku poddaje się zazwyczaj trójfazowej próbie klinicznej.

Faza I: W fazie pierwszej bada się optymalny sposób podawania leku, oraz poziom bezpiecznej dawki. Pacjenci są poddani stałemu nadzorowi medycznemu na wypadek wystąpienia szkodliwych efektów ubocznych. Lekarstwo zostało przetestowane na zwierzętach laboratoryjnych, ale uboczne efekty jego stosowania w leczeniu ludzi nie są w pełni znane. Lekarze przeprowadzający próbę rozpoczynają od podawania niewielkich dawek leku pierwszym grupom pacjentów i stopniowego zwiększania dawki następnym grupom, aż do momentu wystąpienia efektów ubocznych. Pomimo dążenia do udzielenia pomocy pacjentom, głównym celem pierwszej fazy próby klinicznej jest zbadanie poziomu bezpieczeństwa podawania badanego leku.

Faza II: W fazie drugiej sprawdza się oddziaływanie leku. Pacjentom podaje się najwyższą dawkę nie powodującą ciężkich efektów ubocznych (ustaloną w fazie pierwszej) i szczegółowo bada się oddziaływanie leku na nowotwór. W fazie drugiej również bada się efekty uboczne.

Faza III: Trzecia faza prób klinicznych obejmuje badania przeprowadzane na dużej liczbie pacjentów (w niektórych przypadkach nawet do kilku tysięcy osób). Jedną z grup (grupa kontrolna) poddaje się standardowej (powszechnie stosowanej) metodzie leczenia. Druga grupa otrzymuje badany lek. Na ogół lekarze prowadzący próbę kliniczną badają oddziaływanie tylko jednego nowego leku, porównując jego skuteczność ze skutecznością leku standardowego, czasami jednak decydują się na próbę kontrolną nawet trzech lekarstw. W fazie trzeciej wszyscy uczestnicy próby klinicznej są poddani ścisłemu nadzorowi lekarskiemu. Badanie przerywa się w momencie wystąpienia ciężkich efektów ubocznych lub w chwili, gdy jedna z grup ma znacznie lepsze wyniki niż druga.

Wzięcie udziału w próbie klinicznej może stanowić dla Ciebie bezpośrednie źródło pomocy w walce z rakiem i da większą nadzieję przyszłym pokoleniom kobiet chorych na raka.

Szukasz Pomocy?

Federacja Stowarzyszeń Amazonki Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2011-04-14

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję