Twitter
Rak jądra - Informacje ogólne
Wielkość czcionki: A | A | A

Informacje ogólne

Nowotwory złośliwe jądra ( zwane popularnie rakiem jądra) stanowią grupę najczęstszych nowotworów złośliwych mężczyzn pomiędzy 15. a 40. rokiem życia. Nowotwór ten jest traktowany jako jeden z bardziej „wstydliwych”, co odbija się na niskiej świadomości dotyczącej jego istnienia, a także możliwości wyleczenia.

Do rozwoju raka jądra dochodzi, gdy jego zdrowe komórki zmieniają się i rozwijają w sposób niekontrolowany tworząc masę zwaną guzem. Zmiana ta może mieć charakter łagodny (zmiana niezłośliwa) lub złośliwy (zmiana rakowa). Guz nowotworowy jest to zbiór dużej liczby komórek nowotworowych, które mają zdolność do rozprzestrzeniania się do innych części ciała.

Rak jądra jako jeden z nielicznych jest zwykle uleczalny, nawet gdy jego rozpoznanie nastąpiło w zaawansowanym stadium. Wynika to z dużej wrażliwości tych nowotworów na chemioterapię i radioterapię.

Budowa i funkcje jądra

Jądra są częścią męskiego układu rozrodczego. Każdy mężczyzna ma dwa jądra, które znajdują się w mosznie – worku skórno-powięziowym, wywodzącym się ze ściany brzucha.

Pełnią funkcję dwojaką: rozrodczą (jako gonady-produkują plemniki ) i endokrynną ( jako gruczoły dokrewne- produkują męskie hormony płciowe- m.in. testosteron).

Nowotwory jąder

Potoczne określenie "rak jądra" obejmuje całą grupę nowotworów, które można podzielić na nowotwory zarodkowe i niezarodkowe. Przeważającą większość guzów jądra (95-99%) stanowią nowotwory zarodkowe. Biorąc pod uwagę cechy kliniczne, można je podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Wszystkie nowotwory zarodkowe (z wyjątkiem dojrzałego potworniaka) cechują się dużą złośliwością histologiczną i agresywnym przebiegiem klinicznym. Nasieniaki stanowią około 25%, a nienasieniaki około 75% wszystkich nowotworów jądra. Szczególnym przypadkiem nienasieniaka jest potworniak, który w porównaniu do innych typów guzów zarodkowych jest mniej wrażliwy na chemioterapię. Leczenie potworniaka polega głównie na usunięciu chirurgicznym.

Z uwagi na typ utkania histopatologicznego stworzono klasyfikację (wg. WHO) uwzględniającą podział na:

Nowotwory zarodkowe

Nowotwory zawierające jeden typ utkania histologicznego

 • Nasieniak klasyczny (Seminoma)
 • Nasieniak spermatocytarny (Seminoma spermatocyticum)
 • Rak zarodkowy (Carcinoma embryonale) – typ dorosłych
 • Guz pęcherzyka żółtkowego (Yolk Sac Tumor = Endodermal Sinus Tumor)
 • Nabłoniak kosmówkowy (Chorioncarcinoma)
 • Potworniak (Teratoma)
 • typ dojrzały (teratoma maturum)
  • typ niedojrzały (teratoma immaturum)
  • typ z przemianą złośliwą (teratoma with malignant transformation)

 

Nowotwory zawierające więcej niż jeden typ utkania histologicznego

 • rak zarodkowy i potworniak
 • nabłoniak kosmówkowy i jakikolwiek inny typ utkania
 • inne rodzaje guzów mieszanych Nowotwory wywodzące się ze sznurów płciowych lub podścieliska
 • Nowotwory wywodzące się z komórek zrębowych
 • Guz z komórek Leydiga (Leydig’s cell tumor)
 • Inne guzy stromalne (androblastoma, guz z komórek Sertoliego, ziarniszczak)
 • Gonadoblastoma Nowotwory zawierające elementy zarodkowe i elementy sznurów płciowych Różne rzadkie nowotwory:
 • gruczolakorak (wywodzący się z sieci jądra)
 • guzy z pozostałości nadnercza
 • guzy mezenchymalne

 

Nowotwory układu chłonnego lub krwiotwórczego

Nowotwory wtórne (przerzutowe)

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2024-05-24

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję