Twitter
Słownik onkologiczny: R
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Wielkość czcionki: A | A | A

Rak przewodowy in situ - rodzaj raka nieinwazyjnego, rak przewodowy in situ (carcinoma intraductale, DCIS, najczęstszy nieinwazyjny nowotwór piersi), często naddiagnozowany
Zobacz również: Rak przedinwazyjny, Baza nowotworów: rak żołądka,
Rak śródnabłonkowy - tym mianem określa się nowotwór, który nie rozprzestrzenił się na inne organy bądź nie zaatakował okolicznych tkanek. Rak śródnabłonkowy to wczesna postać nowotworu cechująca się wysoką wyleczalnością.
Zobacz również: Rak przewodowy in situ, Baza nowotworów: rak żołądka,
Rakowiak - nowotwór wywodzący się z jelitowych komórek neuroendokrynnych. Rakowiak jest nowotworem hormonalnie czynnym, co oznacza, iż wydziela aktywnie hormony. Wywodzi się z komórek wewnątrzwydzielniczych, znajdujących się w przewodzie pokarmowym oraz poza nim, w innych narządach wywodzących się z pierwotnej cewy jelitowej (prajelita): wyspach trzustki, płucach, rdzeniu nadnerczy, w tarczycy (komórki C), grasicy, podwzgórzu i przysadce. Obecnie coraz częstsze jest węższe ujęcie, według którego do rakowiaków zalicza się wyłącznie guzy wywodzące się ze środkowej części prajelita (midgut tumors) i wytwarzające serotoninę, a pozostałe guzy wywodzące się z części przedniej i tylnej należy nazywać guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego
Zobacz również: Baza nowotworów: Rakowiak,
Randomizacja - stosowane w badaniach klinicznych przyporządkowanie sposobu leczenia na drodze losowania według porządku statystycznego
Receptor - wyspecjalizowane komórki zmysłowe odbierające informacje z otoczenia. Receptor - w ogólnym znaczeniu struktura mająca zdolność do: 1.specyficznego rozpoznania stymulacji o naturze fizykochemicznej; 2.wywołania bezpośrednio, bądź za pośrednictwem innych struktur, reakcji na stymulację. Pod pojęciem receptora określa się białka receptorowe, komórki receptorowe, grupy komórek oraz narządy receptorowe. W biologii komórki mianem receptorów określa się również białka rozpoznające hormony i czynniki wzrostowe
Receptor błonowy - rodzaj receptorów (? receptor) wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu sygnałowych cząsteczek chemicznych, które nie są zdolne do przenikania przez błonę komórkową, dlatego rozpoznające je receptory umiejscowione są na powierzchni komórki w błonie komórkowej; ze względu na budowę i mechanizm przenoszenia sygnału przez błonę aktualnie wyróżnia się trzy klasy receptorów błonowych: 1) receptory tworzące kanały jonowe (receptory jonotropowe); 2) receptory aktywujące za pośrednictwem białka G enzymy błonowe, syntetyzujące drugorzędowe cząsteczki sygnałowe po cytoplazmatycznej stronie błony, inicjujące zmiany metabolizmu komórki (receptory metabotropowe); 3) receptory zawierające po stronie cytoplazmatycznej centrum katalityczne (zwykle kinazy białkowe), aktywowane przez cząsteczkę sygnałową, inicjujące reakcje prowadzące do zmiany ekspresji materiału genetycznego komórki lub jej funkcjonowania (receptory katalityczne)
Zobacz również: Receptor,
Receptor estrogenowy - (RE) receptor umiejscowiony na błonie komórkowej komórki nowotworu. Obecność RE warunkuje możliwość leczenia za pomocą leków hormonalnych
Zobacz również: Receptor błonowy,
Receptor progesteronowy - (RP) receptor umiejscowiony na błonie komórkowej komórki nowotworu. Obecność RP wraz z RE warunkuje możliwość leczenia za pomocą leków hormonalnych
Zobacz również: Receptor estrogenowy,
Receptory hormonalne - hormony wywierają swój efekt dopiero po połączeniu z białkiem zwanym receptorem. Receptor jest swoisty dla danego hormonu co oznacza, że określony hormon oddziałuje tylko na komórki zawierające odpowiedni receptor. Budowa chemiczna receptorów jest bardzo różnorodna, ale zawsze są to substancje białkowe.
Zobacz również: ER receptory,
Rectum - w anatomii końcowy otwór przewodu pokarmowego
Reed-Sternberga komórki - szczególny typ komórek pojawiający się u chorych z chłoniakiem Hodkina (HL)
Regresja - cofanie się. W onkologii: regresja nowotworu – zmniejszenie masy guza pod wpływem leczenia
Rekonstrukcja piersi - Zabieg ten ma na celu odtworzenie budowy kobiecej klatki piersiowej, piersi uzyskają naturalny wygląd, pacjentka odzyska swoją kobiecość, zdecydowanie polepszy się jej komfort psychiczny.
Zobacz również: Dysplazje piersi, Baza nowotworów: rak piersi,
Rektoskopia - badanie wziernikowe odbytnicy za pomocą rektoskopu
Remisja - ustąpienie objawów choroby
prev 1 | 2 | 3 | next
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
Data aktualizacji strony: 2019-10-17

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję