Twitter
B.14 Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej [01.01.2019]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Substancja czynna:  DasatinibumNilotynib  


 

Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem

 1. przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+);
 2. wiek powyżej 18 roku życia;
 3. stan ogólny 0-2 według WHO;
 4. świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni  imatinibem:
  • u których występuje oporność na imatinib z obecnością mutacji  innej niż T315l,
  • którzy nie osiągnęli remisji hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia imatynibem,
  • u których brak jest częściowej odpowiedzi cytogenetycznej lub BCR-ABL >10% IS w 6 miesiącu leczenia imatynibem
  • u których brak jest całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub BCR - ABL > 1% IS  po 12 miesiącach leczenia imatynibem,
  • którzy utracili osiągniętą wcześniej odpowiedź hematologiczną lub cytogenetyczną lub większą molekularną – BCR-ABL>0,1% IS,
  • ze stwierdzoną progresją choroby,
  • nietolerujący imatinibu;
 5. świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji dotychczas leczeni nilotynibem nietolerujący nilotynibu lub z niepowodzeniem leczenia nilotynibem
 6. świadczeniobiorcy w fazie kryzy blastycznej, którzy wcześniej nie otrzymywali dazatynibu, nietolerujący lub nieodpowiadający na imatynib.

 W razie rozpoznania oporności lub nietolerancji imatynibu, do lekarza prowadzącego należy wybór leku drugiego rzutu (dazatynib nilotynib albo bosutynib) w oparciu o wskazania medyczne.

 

Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej nilotynibem

 1. przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+);
 2. wiek powyżej 18 roku życia;
 3. stan ogólny 0-2 według WHO;
 4. świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni imatinibem:
  • u których występuje oporność na imatinib z obecnością mutacji innej niż T315l,
  • którzy nie osiągnęli remisji hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia imatynibem,
  • u których brak jest częściowej odpowiedzi cytogenetycznej lub BCR-ABL >10% IS w 6 miesiącu leczenia imatynibem
  • u których brak jest całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub BCR - ABL > 1% IS  po 12 miesiącach leczenia imatynibem,
  • którzy utracili osiągniętą wcześniej odpowiedź hematologiczną lub cytogenetyczną lub większą molekularną – BCR-ABL>0,1% IS,
  • ze stwierdzoną progresją choroby,
  • nietolerujący imatinibu,
 5. świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji dotychczas leczeni dazatynibem nietolerujący dazatynibu lub z niepowodzeniem leczenia dazatynibem.

W razie rozpoznania oporności lub nietolerancji imatynibu, do lekarza prowadzącego należy wybór leku drugiego rzutu (dazatynib nilotynib albo bosutynib) w oparciu o wskazania medyczne.

 

Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej bosutynibem

 1. przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+);
 2. wiek powyżej 18 roku życia;
 3. stan ogólny 0-2 według WHO;
 4. świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej lub  akceleracji dotychczas leczeni imatinibem:
  • u których występuje oporność na imatinib z obecnością mutacji innej niż T315I,
  • którzy nie osiągnęli remisji hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia imatynibem,
  • u których brak jest częściowej odpowiedzi cytogenetycznej lub BCR-ABL >10% [IS]* (MR1) w 6 miesiącu leczenia imatynibem
  • u których brak jest całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub BCR-ABL >1% [IS]*(MR2) po 12 miesiącach leczenia imatynibem,
  • którzy utracili osiągniętą wcześniej odpowiedź hematologiczną, cytogenetyczną lub większą odpowiedź molekularną - BCR-ABL >0,1% [IS]* (MR3)
  • ze stwierdzoną progresją choroby,
  • nietolerujący imatinibu,
 5. świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej, akceleracji lub kryzy blastycznej, u których podczas leczenia nilotynibem lub dazatynibem, wystąpiła nietolerancja na nilotynib lub dazatynib (zgodnie z rekomendacją European Leukemia Net i Polish Acute Leukemia Group),
 6. świadczeniobiorcy w fazie kryzy blastycznej, którzy wcześniej nie otrzymywali bosutynibu, nietolerujący lub nieodpowiadający na imatynib (zgodnie z rekomendacją European Leukemia Net i Polish Acute Leukemia Group).

W razie rozpoznania oporności lub nietolerancji imatynibu, do lekarza prowadzącego należy wybór leku drugiego rzutu (dazatynib, nilotynib albo bosutynib) w oparciu o wskazania medyczne.

Bosutynib należy stosować po rozpoznaniu oporności lub nietolerancji imatynibu w ramach drugiej i trzeciej linii leczenia. W ramach programu lekowego nie jest możliwe zastosowanie więcej niż 2 inhibitorów kinazy tyrozynowej drugiej generacji

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję