Twitter
B.14 Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej [01.05.2017]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Substancja czynna:  DasatinibumNilotynib  


Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem

Kryteria kwalifikacji

 1. przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+);
 2. wiek powyżej 18 roku życia;
 3. stan ogólny 0-2 według WHO;
 4. świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni imatinibem:
  • u których występuje oporność na imatinib z obecnością mutacji innej niż T315l,
  • którzy nie osiągnęli remisji hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia imatynibem,
  • u których brak jest częściowej odpowiedzi cytogenetycznej w 6 miesiącu leczenia imatynibem
  • u których brak jest odpowiedzi cytogenetycznej po 12 miesiącach leczenia imatynibem,
  • którzy utracili osiągniętą wcześniej odpowiedź hematologiczną lub cytogenetyczną,
  • ze stwierdzoną progresją choroby,
  • nietolerujący imatinibu;
 5. świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracjidotychczas leczeni nilotynibem nietolerujący nilotynibu lub z niepowodzeniem leczenia nilotynibem
 6. świadczeniobiorcy w fazie kryzy blastycznej, którzy wcześniej nie otrzymywali dazatynibu, nietolerujący lub nieodpowiadający na imatynib.

W razie rozpoznania oporności lub nietolerancji imatynibu, do lekarza prowadzącego należy wybór leku drugiego rzutu (dazatynib albo nilotynib) w oparciu o wskazania medyczne.

Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej nilotynibem

Kryteria kwalifikacji

 1. przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+);
 2. wiek powyżej 18 roku życia;
 3. stan ogólny 0-2 według WHO;
 4. świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni imatinibem:
  • u których występuje oporność na imatinib z obecnością mutacji innej niż T315l,
  • którzy nie osiągnęli remisji hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia imatynibem,
  • u których brak jest częściowej odpowiedzi cytogenetycznej w 6 miesiącu leczenia imatynibem
  • u których brak jest odpowiedzi cytogenetycznej po 12 miesiącach leczenia imatynibem,
  • którzy utracili osiągniętą wcześniej odpowiedź hematologiczną lub cytogenetyczną,
  • ze stwierdzoną progresją choroby,
  • nietolerujący imatinibu,
 5. świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji dotychczas leczeni dazatynibem nietolerujący dazatynibu lub z niepowodzeniem leczenia dazatynibem.

W razie rozpoznania oporności lub nietolerancji imatynibu, do lekarza prowadzącego należy wybór leku drugiego rzutu (dazatynib albo nilotynib) w oparciu o wskazania medyczne.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-05-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję