Twitter
B.4 Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego [01.05.2017]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej bewacyzumab.

 1. histologiczne rozpoznanie raka jelita grubego;
 2. potwierdzenie uogólnienia nowotworu, tj. obecności przerzutów w narządach odległych na podstawie wyników badań obrazowych;
 3. brak możliwości wykonania radykalnej metastazektomii;
 4. udokumentowana nieskuteczność chemioterapii pierwszej linii z udziałem fluoropirymidyny i irynotekanu;
 5. niestosowanie wcześniejszej terapii z wykorzystaniem oksaliplatyny lub bewacyzumabu;
 6. potwierdzenie obecności zmiany lub zmian nowotworowych umożliwiających ocenę odpowiedzi na leczenie według klasyfikacji RECIST;
 7. stan sprawności ogólnej w stopniach 0-2 według klasyfikacji Zubroda-WHO;
 8. wiek powyżej 18 roku życia;
 9. wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
  • liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x 105/mm3,
  • bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa 1500/mm3,
  • stężenie hemoglobiny większe lub równe 10,0 g/dl;
 10. wskaźniki czynności wątroby i nerek:
  • stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2 krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),
  • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
  • stężenie kreatyniny w granicach normy,
  • nieobecność przeciwwskazań do chemioterapii według schematu FOLFOX-4;
 11. wykluczenie ciąży;
 12. nieobecność przeciwwskazań do zastosowania bewacyzumabu, którymi są:
  • obecna pierwotna zmiana nowotworowa w jelicie grubym (pacjenci kwalifikowani do leczenia bewacyzumabem muszą mieć wykonaną resekcję pierwotnej zmiany w jelicie grubym),
  • czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
  • niestabilne nadciśnienie tętnicze,
  • niestabilna choroba niedokrwienna serca,
  • obecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym (w przypadku objawów klinicznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego konieczne jest wykluczenie przerzutów na podstawie badania obrazowego),
  • naczyniowe choroby ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie,
  • wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia,
  • stany chorobowe przebiegające ze zwiększonym ryzykiem krwawień,
  • stosowanie leków przeciwkrzepliwych lub antyagregacyjnych,
  • niegojące się rany,
  • zabieg operacyjny przebyty w ciągu mniej niż 4 tygodni od momentu kwalifikacji do leczenia,
  • białkomocz,
  • alergia na lek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnych cetuksymab oraz panitumumab.

 1. histologiczne rozpoznanie raka jelita grubego;
 2. potwierdzenie uogólnienia nowotworu, tj. obecności przerzutów w narządach odległych na podstawie wyników badań obrazowych;
 3. brak możliwości wykonania radykalnej metastazektomii;
 4. udokumentowana nieskuteczność wcześniejszej chemioterapii z udziałem fluoropirymidyny i irynotekanu oraz oksaliplatyny (wszystkie wymienione leki muszą być zastosowane łącznie lub sekwencyjnie);
 5. niestosowanie wcześniejszej terapii z wykorzystaniem leków anty-EGFR
 6. potwierdzenie obecności zmiany lub zmian nowotworowych umożliwiających ocenę odpowiedzi na leczenie według klasyfikacji RECIST;
 7. stan sprawności ogólnej w stopniach 0-2 według klasyfikacji Zubroda-WHO;
 8. wiek powyżej 18 roku życia;
 9. wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
  • liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x 105/mm3,
  • bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa 1500/mm3,
  • stężenie hemoglobiny większe lub równe 10,0 g/dl;
 10. wskaźniki czynności wątroby i nerek:
  • stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2 krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),
  • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,
  • nieobecność przeciwwskazań do chemioterapii według schematu FOLFOX-4;
 11. potwierdzenie obecności prawidłowego stanu genów KRAS i NRAS (wykluczenie mutacji w eksonach 2., 3. i 4. obu genów);
 12. nieobecność przerzutów w mózgu (w przypadku objawów klinicznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego konieczne jest wykluczenie przerzutów na podstawie badania obrazowego);
 13. wykluczenie ciąży;
 14. nieobecność przeciwwskazań do zastosowania cetuksymabu lub panitumumabu, którymi są:
  • włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenie płuc,
  • alergia na lek lub każdą substancję pomocniczą

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.  

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-05-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję