Twitter
B.48 Leczenie czerniaka złośliwego skóry [01.01.2011]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

 1. Rozpoznanie nieresekcyjnego (stopień III) lub uogólnionegon (stopień IV) czerniaka skóry;
 2. Potwierdzenie mutacji BRAF V600 w komórkach nowotworowych za pomocą zwalidowanego testu;
 3. Zmiany nowotworowe umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie według kryteriów aktualnej wersji RECIST;
 4. Brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego z powodu czerniaka skóry z wyjątkiem uzupełniającego leczenia (w tymimmunoterapii);
 5. Wiek ≥ 18 lat;
 6. Sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO;
 7. Brak objawowych przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego lub stan bezobjawowy po przebytym leczeniu chirurgicznym lub radioterapii przerzutów w mózgu;
 8. Wielkość odstępu QTc w badaniu EKG ≤ 500 ms;
 9. Wyniki badania morfologii oraz badań biochemicznych krwi umożliwiające leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego, a w szczególności:
  • liczba białych krwinek ≥ 2000/μl,
  • liczba granulocytów obojętnochłonnych ≥ 1500/μl,
  • liczba płytek ≥ 100 x 103/μl,
  • stężenie hemoglobiny ≥ 9 g/dl (możliwe przetoczenie krwi/produktów krwiopochodnych)
  • stężenie kreatyniny ≤ 1,5 x GGN (górna granica normy),
  • aktywność AST/ALT ≤ 2,5 x GGN u pacjentów bez przerzutów do wątroby i ≤ 5 x GGN u pacjentów z przerzutami do wątroby,
  • stężenie bilirubiny ≤ 1,5 x GGN (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta, u których stężenie bilirubiny całkowitej musi być niższe niż 3,0 mg/dl);

10. Brak przeciwwskazań do stosowania leku określonych w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego;

11. Brak schorzeń towarzyszących lub zaburzeń uniemożliwiających leczenie;

12. Wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie;

13. Wykluczenie współistniejącego innego nowotworu złośliwego z wyjątkiem nowotworów złośliwych skóry;

14. Wykluczenie ciąży lub karmienia piersią u pacjentek.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.
Pacjenci zakwalifikowani do programu przed dniem 1 marca 2015 r. nie wymagają ponownej kwalifikacji i są z niego wyłączani jedynie w przypadku spełnienia któregokolwiek kryterium, opisanego w ust. 3 niniejszego programu tj. kryteria wyłączenia z programu.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2017 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję