Twitter
B.52 Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie [01.01.2019]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji do leczenia Cetuksymab

 1. do programu kwalifikowani są dorośli pacjenci z potwierdzeniem histologicznego rozpoznania płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi (lokalizacja - ustna część gardła, krtaniowa część gardła lub krtań) ustalonego na podstawie badania materiału uzyskanego przez biopsję wycinkową ogniska pierwotnego nowotworu lub przerzutowo zmienionych regionalnych węzłów chłonnych;
 2. potwierdzenie zaawansowania w stopniach III lub IV (z wyłączeniem stopnia T1N1 i wykluczeniem obecności przerzutów w odległych narządach) ustalone na podstawie badania przedmiotowego i badań obrazowych;
 3. wykluczenie stosowania uprzedniego leczenia przyczynowego z wyłączeniem chirurgicznej biopsji wycinkowej;
 4. potwierdzenie możliwości obiektywnej oceny zaawansowania miejscowego i regionalnego na podstawie badania przedmiotowego (w tym - fiberoskopia) oraz badania komputerowej tomografii (TK) lub magnetycznego rezonansu (MR) z wykluczeniem nacieku chrząstki tarczowatej lub kości żuchwy lub skóry;
 5. wykluczenie obecności przerzutów odległych przynajmniej na podstawie rentgenografii klatki piersiowej w dwóch projekcjach i ultrasonografii jamy brzusznej;
 6. potwierdzenie obecności medycznych przeciwwskazań do jednoczesnej chemioradioterapii z udziałem cisplatyny, w tym:
  • zaburzenia czynności nerek - (jeden z wymienionych stanów- przewlekła choroba nerek w wywiadzie, stwierdzenie wartości klirensu kreatyniny poniżej 50ml/min. bez związku z przejściowym odwodnieniem lub potwierdzenie w przynajmniej dwóch badaniach podwyższonej wartości stężenia kreatyniny i/lub mocznika bez związku z przejściowym odwodnieniem),
  • choroby narządu słuchu (w tym niedosłuch potwierdzony badaniem laryngologicznym lub – w przypadku wątpliwości- badaniem audiometrycznym),
  • polineuropatia potwierdzona badaniem neurologicznym;
 7. potwierdzenie sprawności w stopniu 0 lub 1 według klasyfikacji WHO;
 8. wykluczenie ciąży lub karmienia piersią;
 9. wykluczenie współwystępowania innych nowotworów złośliwych:
  • po lub w trakcie leczenia o założeniu paliatywnym niezależnie od kategorii uzyskanej odpowiedzi oraz,
  • po leczeniu o założeniu radykalnym, którym nie uzyskano całkowitej remisji choroby;
 10. potwierdzenie zachowanej wydolności narządowej określonej na podstawie wyników badań laboratoryjnych:
  • czynności wątroby:
   • stężenie bilirubiny całkowitej < 1,5-krotnej wartości górnej granicy normy;
   • aktywność transaminaz alaninowej i asparaginowej w surowicy < 5-krotnej wartości górnej granicy normy;
  • morfologii krwi z rozmazem:
   • stężenie hemoglobiny > 10,0g/dl;
   • poziom leukocytów > 3 000/mm3;
   • poziom neutrofili > 1 500/mm3;
   • poziom płytek krwi > 100 000/mm3.
 11. wykluczenie niekontrolowanych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję