Twitter
B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego [01.01.2019]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji do leczenia lenalidomidem

1. Leczenie lenalidomidem chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego.

Do programu kwalifikowani są pacjenci z opornym lub nawrotowym szpiczakiem mnogim w wieku 18 lat i powyżej, u których spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

 1. stosowano co najmniej dwa poprzedzające protokoły leczenia;
 2. stosowano uprzednio co najmniej jeden protokół leczenia i wystąpiła po nim polineuropatia obwodowa co najmniej 2 stopnia, jeśli ten protokół obejmował talidomid lub co najmniej 3 stopnia, jeśli ten protokół obejmował bortezomib;
 3. u chorego nie jest planowane przeszczepienie komórek macierzystych szpiku i w pierwszym rzucie leczenia stosowano bortezomib.

 1.2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie lenalidomidem kontynuuje się do progresji choroby (z zastrzeżeniem pkt 1.4. niżej) lub wystąpienia nietolerancji leku mimo zastosowania redukcji dawki do 15, 10 lub 5 mg zgodnie z zaleceniami Charakterystyki Produktu Leczniczego.

1.3. Kryteria niepozwalające na zakwalifikowanie do programu ze względu na bezpieczeństwo:

 1. bezwzględna liczba neutrofili <1,0x109/l lub liczba płytek krwi <75x109/l lub <30x109/l, w zależności od nacieczenia szpiku kostnego przez komórki plazmatyczne;
 2. ciąża;
 3. niemożność stosowania się do programu zapobiegania ciąży (dotyczy kobiet i mężczyzn);
 4. nadwrażliwość na lenalidomid lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

1.4. Kryteria zakończenia udziału w programie:

 1. progresja choroby po więcej niż 2 cyklach leczenia;
 2. brak co najmniej częściowej odpowiedzi  po 6 cyklach leczenia.

 

2. Leczenie pomalidomidem chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego.

 2.1. Kryteria kwalifikacji do leczenia pomalidomidem

Do programu kwalifikowani są pacjenci z opornym lub nawrotowym szpiczakiem mnogim w wieku 18 lat i powyżej, u których stosowano uprzednio co najmniej dwa schematy leczenia, obejmujące zarówno lenalidomid i bortezomib, i u których w trakcie ostatniego leczenia nastąpiła progresja choroby.

Ponadto do programu lekowego, w celu zapewnienia kontynuacji terapii, mogą być włączeni pacjenci leczeni pomalidomidem w ramach innego sposobu finansowania do czasu objęcia refundacją leku w programie lekowym, o ile na dzień rozpoczęcia terapii spełniali kryteria kwalifikacji wskazane w punkcie 2.1. oraz jednocześnie nie spełniali kryteriów niepozwalających na zakwalifikowanie do programu ze względu na bezpieczeństwo,  określonych w pkt 2.3.

2.2. Określenie czasu leczenia w programie.

Leczenie pomalidomidem kontynuuje się do progresji choroby (z zastrzeżeniem p. 2.4. niżej) lub wystąpienia nietolerancji leku mimo zastosowania redukcji dawki do 3, 2 lub 1 mg zgodnie z zaleceniami Charakterystyki Produktu Leczniczego.

2.3. Kryteria niepozwalające na zakwalifikowanie do programu ze względu na bezpieczeństwo:

 1. bezwzględna liczba neutrofili <1 x 109/l i/lub liczba płytek krwi <50 x 109/l;
 2. ciąża;
 3. niemożność stosowania się do programu zapobiegania ciąży (dotyczy kobiet i mężczyzn);
 4. nadwrażliwość na pomalidomid lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Do programu kwalifikowani są pacjenci z opornym lub nawrotowym szpiczakiem mnogim w wieku 18 lat i powyżej, u których spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

 1. stosowano co najmniej dwa poprzedzające protokoły leczenia;
 2. stosowano uprzednio co najmniej jeden protokół leczenia i wystąpiła po nim polineuropatia obwodowa co najmniej 2 stopnia, jeśli ten protokół obejmował talidomid lub co najmniej 3 stopnia, jeśli ten protokół obejmował bortezomib;
 3. u chorego nie jest planowane przeszczepienie komórek macierzystych szpiku i w pierwszym rzucie leczenia stosowano bortezomib.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r - źródło: www.mz.gov.pl

1. Leczenie lenalidomidem chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego.

 

1.1. Kryteria kwalifikacji

Do programu kwalifikowani są pacjenci z opornym lub nawrotowym szpiczakiem mnogim w wieku 18 lat i powyżej, u których spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

1)       stosowano co najmniej dwa poprzedzające protokoły leczenia;

2)       stosowano uprzednio co najmniej jeden protokół leczenia i wystąpiła po nim polineuropatia obwodowa co najmniej 2 stopnia, jeśli ten protokół obejmował talidomid lub co najmniej 3 stopnia, jeśli ten protokół obejmował bortezomib;

3)       u chorego nie jest planowane przeszczepienie komórek macierzystych szpiku i w pierwszym rzucie leczenia stosowano bortezomib.

 

1.2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie lenalidomidem kontynuuje się do progresji choroby (z zastrzeżeniem pkt 1.4. niżej) lub wystąpienia nietolerancji leku mimo zastosowania redukcji dawki do 15, 10 lub 5 mg zgodnie z zaleceniami Charakterystyki Produktu Leczniczego.

 

1.3. Kryteria niepozwalające na zakwalifikowanie do programu ze względu na bezpieczeństwo:

1)       bezwzględna liczba neutrofili <1,0x109/l lub liczba płytek krwi <75x109/l lub <30x109/l, w zależności od nacieczenia szpiku kostnego przez komórki plazmatyczne;

2)       ciąża;

3)       niemożność stosowania się do programu zapobiegania ciąży (dotyczy kobiet i mężczyzn);

4)       nadwrażliwość na lenalidomid lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

 

1.4. Kryteria zakończenia udziału w programie:

1)       progresja choroby po więcej niż 2 cyklach leczenia;

2)       brak co najmniej częściowej odpowiedzi  po 6 cyklach leczenia.

 

2. Leczenie pomalidomidem chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego.

 

2.1. Kryteria kwalifikacji do leczenia pomalidomidem

Do programu kwalifikowani są pacjenci z opornym lub nawrotowym szpiczakiem mnogim w wieku 18 lat i powyżej, u których stosowano uprzednio co najmniej dwa schematy leczenia, obejmujące zarówno lenalidomid i bortezomib, i u których w trakcie ostatniego leczenia nastąpiła progresja choroby.

Ponadto do programu lekowego, w celu zapewnienia kontynuacji terapii, mogą być włączeni pacjenci leczeni pomalidomidem w ramach innego sposobu finansowania do czasu objęcia refundacją leku w programie lekowym, o ile na dzień rozpoczęcia terapii spełniali kryteria kwalifikacji wskazane w punkcie 2.1. oraz jednocześnie nie spełniali kryteriów niepozwalających na zakwalifikowanie do programu ze względu na bezpieczeństwo,  określonych w pkt 2.3.

2.2. Określenie czasu leczenia w programie.

Leczenie pomalidomidem kontynuuje się do progresji choroby (z zastrzeżeniem p. 2.4. niżej) lub wystąpienia nietolerancji leku mimo zastosowania redukcji dawki do 3, 2 lub 1 mg zgodnie z zaleceniami Charakterystyki Produktu Leczniczego.

 

2.3. Kryteria niepozwalające na zakwalifikowanie do programu ze względu na bezpieczeństwo:

1)       bezwzględna liczba neutrofili <1 x 109/l i/lub liczba płytek krwi <50 x 109/l;

2)       ciąża;

3)       niemożność stosowania się do programu zapobiegania ciąży (dotyczy kobiet i mężczyzn);

4)       nadwrażliwość na pomalidomid lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

 

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję