Twitter
B.72 Leczenie czerniaka skóry dabrafenibem [01.01.2017]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

 1. rozpoznanie nieresekcyjnego (stopień III) lub uogólnionego (stopień IV) czerniaka skóry
 2. potwierdzenie mutacji BRAF V600 w komórkach nowotworowych za pomocą z walidowanego testu;
 3. zmiany nowotworowe umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie według kryteriów aktualnej wersji RECIST;
 4. brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego z powodu czerniaka skóry z wyjątkiem uzupełniającego leczenia (w tym - immunoterapii);
 5. wiek ≥ 18 lat;
 6. sprawność w stopniu 0 -1 wg klasyfikacji Zubroda -WHO;
 7. wielkość odstępu QTc w badaniu EKG ≤ 500 ms ;
 8. wyniki badania morfologii oraz bada ń biochemicznych krwi umożliwiające rozpoczęcie leczenia zgodnie z Charakterystyk ą Produktu Leczniczego, w szczególności :
  • liczba białych krwinek ≥ 2000/μl ,
  • liczba granulocytów obojętnochłonnych ≥ 1500/μl ,
  • liczba płytek ≥ 100 x 10 3 /μl ,
  • stężenie hemoglobiny ≥ 9 g/dl (możliwe przetoczenie KKCz ) ,
  • stężenie kreatyniny ≤ 1,5 x GGN ,
  • aktywność AST/ALT ≤ 2,5 x GGN u pacjentów bez przerzutów do wątroby i ≤ 5 x GGN u pacjentów z przerzutami do wątroby ,
  • stężenie bilirubiny ≤ 1,5 x GGN (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta, u których stężenie bilirubiny całkowitej musi być nisze niż 3,0 mg/dl);
 9. brak przeciwwskazań do stosowania leku określonych w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego;
 10. niestosowanie jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie ;
 11. wykluczenie współistniejącego innego nowotworu złośliwego z wyjątkiem nowotworów złośliwych skóry innych niż czerniak ;
 12. wykluczenie ciąży lub karmienia piersią u pacjentek ;
 13. brak schorzeń towarzyszących lub zaburzeń uniemożliwiających leczenie .

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2017 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję