Twitter
B.72 Leczenie czerniaka skóry dabrafenibem i trametynibem [01.01.2019]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

 1. rozpoznanie nieresekcyjnego (stopień IIIC) lub uogólnionego (stopień IV) czerniaka ;
 2. potwierdzenie mutacji BRAF V600 w komórkach nowotworowych za pomocą z walidowanego testu;
 3. zmiany nowotworowe umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie według kryteriów RECIST;
 4. wiek ≥ 18 lat;
 5. sprawność w stopniu 0 - 1 wg klasyfikacji Zubroda -WHO lub ECOG;
 6. jeżeli rozpoznano świeże przerzuty do OUN warunkiem włączenia do programu jest ich bezobjawowość. U chorych wcześniej leczonych z powodu zajęci a OUN, brak objawów spowodowanych przerzutami do OUN oraz przerzuty do OUN stabilne przez ≥ 1 miesiąc po leczeniu chirurgicznym lub po radioterapii stereotaktycznej;
 7. wielkość odstępu QTc w badaniu EKG < 500 ms ;
 8. wyniki badania morfologii oraz bada ń biochemicznych krwi umożliwiające leczenie zgodnie z Charakterystykami Produktów Leczniczych dabrafenib i trametynib, a w szczególności :
  • liczba białych krwinek ≥ 2000/ μl;
  • liczba granulocytów obojętnochłonnych ≥ 1500 / μl;
  • liczba płytek ≥ 100 x 10 3 / μl;
  • stężenie hemoglobiny ≥ 9 g/dl (możliwe przetoczenie KKCz);
  • stężenie kreatyniny < 1,5 x GGN (górna granica normy);
  • aktywność AST/ALT < 2,5 x GGN u pacjentów bez przerzutów do wątroby i < 5 x GGN u pacjentów z przerzutami do wątroby
  • stężenie bilirubiny < 1,5 x GGN (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta, u których stężenie bilirubiny całkowitej musi być nisze niż 3,0 mg/dl);
 9. brak przeciwwskazań do stosowania leków określonych w Charakterystykach Produktów Leczniczych dabrafenib i trametynib ;
 10. brak współistniejących schorzeń uniemożliwiających leczenie ;
 11. wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii ;
 12. wykluczenie współistniejącego innego nowotworu złośliwego z wyjątkiem nowotworów złośliwych skóry;
 13. wykluczenie ciąży lub karmienia piersią u pacjentek.

Kryteria kwalifikacji musz ą być spełnione łącznie .

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję