Twitter
B.77 Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ [01.07.2017]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Leczenie pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem ziarniczym CD30+ (HL) lub układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek CD30+ (sALCL) przy wykorzystaniu substancji czynnej brentuksymab vedotin

Kryteria kwalifikacji

Do leczenia brentuksymabem w ramach programu kwalifikują się pacjenci z potwierdzonym histologicznie chłoniakiem Hodgkina spełniający poniższe kryteria łącznie:

 1. Nawrotowy lub oporny na leczenie HL
  • po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ang. autologous stem celi transplantation,ASCT) lub
  • po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia;
 2. Potwierdzona histologicznie obecność antygenu CD30;
 3. Sprawność w stopniu 0-2 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;
 4. Nieobecność przeciwskazań do allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych w razie uzyskania odpowiedzi częściowej.

Do leczenia brentuksymabem w ramach programu kwalifikują się pacjenci z potwierdzonym histologicznie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek spełniający poniższe kryteria łącznie:

 1. Nawrotowy lub oporny na leczenie sALCL;
 2. Potwierdzona histologicznie obecność antygenu CD30;
 3. Sprawność w stopniu 0-2 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;
 4. Nieobecność przeciwskazań do allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych w razie uzyskania odpowiedzi częściowej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2017 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-07-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję