Twitter
B.80 Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej [01.07.2017]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji:

 1. histologiczne rozpoznanie surowiczego raka jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ang. high grade, G2 lub G3), rak a jajowodu lub pierwotnego rak a otrzewnej;
 2. obecność mutacj i w genie BRCA1 i/lub w BRCA2 (dziedzicznej i (lub) somatycznej);
 3. chore platynowrażliwe (nawrót w okresie > 6 miesięcy od zakończenia leczenia pochodnymi platyny);
 4. chore, które otrzymały co najmniej dwie lini e leczenia schematami chemioterapii zawierającymi pochodne platyny (np. karboplatynę, cisplatynę);
 5. obiektywna odpowiedź na leczenie po ostatnim schemacie leczenia zawierającym pochodne platyny (odpowiedź całkowita lub częściowa wg kryteriów RECIST );
 6. stan sprawności ogólnej w stopniach 0 - 2 według klasyfikacji ECOG ;
 7. wiek powyżej 18 roku życia;
 8. wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
  • stężenie hemoglobiny większe lub równe 10 , 0 g/dl;
  • liczba leukocytów większa lub równa 3,0 x 10 9 /l ;
  • bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa 1 , 5 x 10 9 /l;
  • liczba płytek krwi większa lub równa 100 x 10 9 /l;
 9. wskaźniki czynności wątroby i nerek:
  • stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 1,5 - krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta);
  • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 2,5 -krotnie górnej granicy normy ( 5 -krotnie u chorych z przerzutami do wątroby);
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5 -krotnie górnej granic y normy;
 10. wykluczenie ciąży.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2017 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-07-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję