Twitter
B.81 Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej [01.01.2019]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (znanym zarówno jako przewlekłe idiopatyczne włóknienie szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą lub włóknieniem szpiku poprzedzonym nadpłytkowością samoistną .

Kryteria kwalifikacji

Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (znanym zarówno jako przewlekłe idiopatyczne włóknienie szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą lub włóknieniem szpiku poprzedzonym nadpłytkowością samoistną.

1.1 Rozpoznanie:

a)         pierwotnej mielofibrozy (PMF)

lub

b)         mielofibrozy w przebiegu czerwienicy prawdziwej (Post-PV MF), lub

c)         mielofibrozy w przebiegu nadpłytkowości samoistnej (Post-ET MF)

– zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2008 oraz IWGMRT (do rozpoznania wymagany jest wynik badania morfologii krwi obwodowej z rozmazem ocenionym mikroskopowo oraz wynik trepanobiopsji szpiku);

1.2 Pacjenci z grupy ryzyka:

a)       pośredniego – 2

lub

b)       wysokiego

– wg IPSS (ang. International Prognostic Scoring System);

1.3 Splenomegalia (powiększenie śledziony ≥5 cm poniżej lewego łuku żebrowego) w badaniu palpacyjnym oraz w badaniu ultrasonograficznym;

1.4 Pacjenci z liczbą płytek krwi > 50 tysięcy/µl;

1.5 Wystąpienie co najmniej 2 z 6 poniżej wymienionych objawów ogólnych ocenianych w skali MPN-SAF TSS:

a)       poty nocne (≥4 pkt),

b)       utrata masy ciała (>10% w okresie ostatnich 6 miesięcy) (≥4 pkt),

c)       gorączka o nieznanej etiologii (>37,5°C) (≥4 pkt),

d)       bóle kostne(≥4 pkt),

e)       świąd (≥4 pkt),

f)        zmęczenie (≥4 pkt);

1.6 Wiek: 18 lat i więcej;

1.7 Stan sprawności:

a)       od 0 do 2, oceniany wg Eastern Cooperative Oncology Group

lub

b)       od 1- 2 wg WHO

– w momencie włączenia do programu;

1.8 Brak wcześniejszej splenektomii;

1.9 Pacjenci bez współistniejących ciężkich chorób systemowych w zakresie układu sercowo-naczyniowego, nerek, wątroby – upośledzających istotnie stan ogólny pacjenta oraz ciężkich zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych;

1.10 Adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie badań laboratoryjnych krwi:

a)       wyniki badań czynności wątroby:

 • stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2- krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta),
 • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczające 2,5-krotnie górnej granicy normy,

b)       stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję