Twitter
B.81 Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej [01.05.2018]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (znanym zarówno jako przewlekłe idiopatyczne włóknienie szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą lub włóknieniem szpiku poprzedzonym nadpłytkowością samoistną .

Kryteria kwalifikacji

 1. Rozpoznanie :
  • pierwotnej mielofibrozy (PMF) lub
  • mielofibrozy w przebiegu czerwienicy prawdziwej (Post -PV MF) lub
  • mielofibrozy w przebiegu nadpłytkowości samoistnej (Post -ET MF) – zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2008 oraz IWGMRT (do rozpoznania wymagany jest wynik badania morfologii krwi obwodowej z rozmazem ocenionym mikroskopowo oraz wynik trepanobiopsji szpiku);
 2. Pacjenci z grupy ryzyka :
  • pośredniego – 2 lub
  • wysokiego – wg IPSS (ang. International Prognostic Scoring System ) ;
 3. Splenomegalia (powiększenie śledziony ≥5 cm poniżej lewego łuku żebrowego ) w badaniu palpacyjnym oraz w badaniu ultrasonograficznym
 4. Pacjenci z liczbą płytek krwi > 50 tysięcy/µl ;
 5. Wystąpienie, co najmniej 2 z 6 poniżej wymienionych objawów ogólnych ocenianych w skali MPN -SAF TSS:
  • poty nocne (≥4 pkt ) ,
  • utrata masy ciała (>10% w okresie ostatnich 6 miesięcy) (≥4 pkt ) ,
  • gorączka o nieznanej etiologii (>37,5°C) (≥4 pkt ) ,
  • bóle kostne(≥4 pkt ) ,
  • świąd (≥4 pkt ) ,
  • zmęczenie (≥4 pkt ) ;
 6. Wiek , 18 lat i więcej ;
 7. Stan sprawności :
  • od 0 do 2, oceniany wg. Eastern Cooperative Oncology Group lub
  • od 1 - 2 wg WHO – w momencie włączenia do programu ;
 8. Brak wcześniejszej splenektomii ;
 9. Pacjenci bez współistniejący ch ciężkich chorób systemowych w zakresie układu sercowo -naczyniowego, nerek, wątroby – upośledzających istotnie stan ogólny pacjenta oraz ciężkich zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych ;
 10. Adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie badań laboratoryjnych krwi:
  • wyniki badań czynności wątroby: 
   • stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2 - krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta),
   • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczające 2,5 -krotnie górnej granicy normy,
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2 -krotnie górnej granicy normy.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Ponadto do programu lekowego, w celu zapewnienia kontynuacji terapii, są kwalifikowani pacjenci uprzednio leczeni ruksolitynibem w ramach innego sposobu finansowania terapii:

 • u których uzyskano zmniejszenie długości śledziony i rzeczywistą poprawę w odniesieniu do ≥1 z 6 objawów związanych z chorobą wymienionych w kryteriach kwalifikacji do programu w pkt 1.5 albo
 • którzy spełnili wszystkie kryteria kwalifikacji na dzień rozpoczęcia leczenia i byli monitorowani zgodnie z wymogami zawartymi w programie lekowym w okresie od 1 stycznia 2017 r. do czasu zakontraktowania programu przez NFZ.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2018 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2018-04-30

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję