Twitter
B.85 Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki [01.01.2019]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

Do leczenia w pierwszej linii nanocząsteczkowym kompleksem paklitakselu z albuminą w skojarzeniu z gemcytabiną do programu kwalifikowani są pacjenci spełniający wszystkie niżej wymienione kryteria:

 1. rozpoznanie przerzutowego gruczolakoraka trzustki w stadium uogólnienia, potwierdzone histologicznie lub cytologicznie (leczenie nie dotyczy chorych z rozpoznaniem nowotworu wysp trzustkowych);
 2. stopień sprawności według skali Karnofsky’ego – 70 lub więcej;
 3. wiek 18 lat lub powyżej;
 4. wcześniejsze niestosowanie chemioterapii o paliatywnym założeniu (leczenie w sytuacji uogólnienia choroby);
 5. brak możliwości zastosowania chemioterapii według schematu FOLFIRINOX;
 6. obecność zmian nowotworowych możliwych do zmierzenia;
 7. prawidłowe wskaźniki czynności wątroby i nerek:
  • stężenie bilirubiny mniejsze lub równe górnej granicy wartości prawidłowych,
  • stężenie kreatyniny mniejsze lub równe górnej granicy wartości prawidłowych;
 8. wartość stężenia hemoglobiny – 10 g/dl lub większa.

Do programu lekowego, w celu zapewnienia kontynuacji terapii, kwalifikowani są pacjenci z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki, leczeni Paclitaxelum albuminatum w ramach innego sposobu finansowania terapii do czasu zakontraktowania przedmiotowego programu przez oddziały NFZ.

Kryteria niepozwalające na zakwalifikowanie do programu

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowani pacjenci w przypadku wystąpienia co najmniej jednego z następujących kryteriów:

 1. liczba neutrofili mniejsza niż 1500 w mm3 lub liczba płytek krwi mniejsza niż 100 000 w mm3 ;
 2. ciąża;
 3. laktacja

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję