Twitter
B.93 Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych [01.01.2019]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

 1. potwierdzony histologicznie agresywny chłoniak nieziarniczy z limfocytów B (ICD-10  C83, C85);
 2. wiek ≥ 18 rok życia;
 3. stan sprawności  według WHO 0-2;
 4. udokumentowane niepowodzenie 2-giej lub 3-ciej linii chemioterapii (lek może być zastosowany tylko w 3 lub 4 linii leczenia);
 5. LVEF ≥ 45% - ocena metodą ECHO;
 6. prawidłowe funkcjonowanie szpiku kostnego i narządów wewnętrznych;
 7. wcześniejsza trwała odpowiedź (CR lub PR trwająca co najmniej 6 miesięcy) na antracykliny lub antracenediony;
 8. brak przeciwskazań do konsolidacji leczenia z wykorzystaniem procedury przeszczepienia komórek macierzystych, w razie uzyskania odpowiedzi na leczenie.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję