Twitter
Klasyfikacja ICD-10: F - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
A...Z
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Wielkość czcionki: A | A | A

F01 - Otępienie naczyniowe (6)
Otępienie naczyniowe powstaje wskutek zawałów mózgu spowodowanych chorobą naczyniową, m.in. chorobą nadciśnieniową naczyń mózgowych. Zawały są zwykle małe, ale ich efekty kumulują się. Początek zwykle w późniejszym wieku.
F03 - Otępienie bliżej nieokreślone
Przedstarcze:
- otępienie BNO
- psychoza BNO
Pierwotnie zwyradniające otępienie BNO
Starcze:
- otępienie:
- BNO
- typu depresyjnego lub paranoidalnego
- psychoza BNO
Nie obejmuje:otępienie starcze z majaczeniem lub ostrym stanem zmącenia świadomości (F05.1)
starość BNO
F04 - Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
W zespole dominuje upośledzenie świeżej i dawnej pamięci, z zachowaniem bezpośredniego przypominania, ze znacząco zredukowaną możliwością uczenia się nowego materiału i zaburzeniami orientacji w czasie. Istotnym objawem mogą być konfabulacje, ale postrzeganie i inne funkcje poznawcze, włącznie ze sp
F05 - Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi (4)
Zespół ten jest etiologicznie zróżnicowany i charakteryzuje się równolegle występującymi zaburzeniami świadomości, uwagi, postrzegania, myślenia, pamięci, aktywności psychoruchowej, emocji i rytmu sen-czuwanie. Czas trwania jest zmienny, a stopień nasilenia waha się od lekkiego do bardzo głębokiego.
F06 - Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną (10)
Kategoria ta obejmuje różne stany związane z dysfunkcją mózgu spowodowaną pierwotną chorobą mózgu, chorobami układowymi wtórnie oddziaływującymi na mózg, egzogennymi substancjami toksycznymi lub hormonami, chorobami endokrynnymi lub innymi chorobami somatycznymi.
Nie obejmuje:stany związane z:
F07 - Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu (5)
Zmiany osobowości i zachowania mogą być rezydualne lub towarzyszące uszkodzeniu, dysfunkcji lub chorobie mózgu.
F09 - Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe (10)
Psychoza:
- organiczna BNO
- objawowa BNO
Nie obejmuje:psychoza BNO (F29)
F20 - Schizofrenia (9)
Zaburzenia schizofreniczne cechują się, w ogólności, podstawowymi i charakterystycznymi zakłóceniami myślenia i spostrzegania oraz niedostosowanym i spłyconym afektem. Jasna świadomość i sprawność intelektu są zwykle zachowane, choć z czasem mogą powstawać pewne deficyty poznawcze. Najważniejsze prz
next 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  ...  | 7 next
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2024-04-21

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję