Twitter
Klasyfikacja ICD-10: P
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Wielkość czcionki: A | A | A

P00 - Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą być nie związane z obecną ciążą (10)
Nie obejmuje:stan płodu i noworodka spowodowany przez:
- powikłania ciąży u matki (P01.-)
- zaburzenia gruczołów dokrewnych i przemiany materii u matki (P70-P74)
- szkodliwe wpływy przenoszone przez łożysko lub z pokarmem kobiecym (P04.-)
P04 - Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwymi czynnikami przenoszonymi za pośrednictwem łożyska lub pokarmu matki (9)
Obejmuje:nieteratogenne działanie substancji przenoszonych przez łożysko
Nie obejmuje:wrodzone wady rozwojowe (Q00-Q99)
żółtaczka noworodka spowodowana nadmierną hemolizą wywołaną lekami lub truciznami przeniesionymi od matki (P58.4)
P07 - Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej (4)
Uwaga:Jeśli znane są urodzeniowa masa ciała i wiek płodowy, w ocenie należy kierować się urodzeniową masą ciała
Obejmuje:wymienione poniżej, bliżej nie określone stany będące przyczyną zgonu, choroby lub wymagające dodatkowej opieki nad noworodkiem
Nie obejmuje:niska urodzeniowa masa ciała sp
P08 - Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała (3)
Uwaga:Jeśli znane są urodzeniowa masa ciała i wiek płodowy, w ocenie należy kierować się urodzeniową masą ciała
Obejmuje:wymienione poniżej, bliżej nieokreślone stany będące przyczyną śmierci, choroby lub wymagające dodatkowej opieki nad płodem lub noworodkiem
P10 - Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym (7)
Nie obejmuje:krwotok śródczaszkowy u płodu lub noworodka:
- BNO (P52.9)
- spowodowany całkowitym lub częściowym niedotlenieniem (P52.-)
next 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 next
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2011-06-30

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję