Twitter
18 listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
Wielkość czcionki: A | A | A

18 listopada

Problem antybiotykooporności stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów, a jego charakter globalny powoduje, że stał się zagadnieniem zdrowia publicznego. Ze względu na charakter problemu oraz na fakt, iż obniżenie nadużywania antybiotyków jest procesem długotrwałym i zależnym od szeregu czynników, realizowany jest program zdrowotny pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków”. Program realizowany jest  środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia od 2004 r.  i stanowi odpowiedź na Rekomendację Rady Unii Europejskiej z dnia 15 listopada 2001 r., 2002/77/EC w sprawie racjonalnego stosowania antybiotyków i Rekomendację z dnia  9 czerwca 2009 r., 2009/C 151/01 w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Głównym celem „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” jest utworzenie szerokiej koalicji na rzecz realizacji wielosektorowego programu racjonalnej polityki antybiotykowej, koordynacja regionalnych i ogólnopolskich programów na temat monitorowania lekooporności i zużycia leków przeciwbakteryjnych oraz analiza zużycia leków przeciwbakteryjnych w powiązaniu z lekoopornością w różnych środowiskach.

18 listopada 2011r. po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach  ustanowiony przez Komisję Europejską i obchodzony w całej Europie. Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest: zwrócenie uwagi i podniesienie  świadomości zarówno społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych na temat niezwykle groźnego zjawiska  w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najpoważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka. Konsekwencją tego zjawiska jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność  i śmiertelność z powodu zakażeń.

Antybiotyki są uznawane za jedno z największych osiągnięć cywilizacji XX wieku. Przez wiele lat pozwalały zwalczać wiele chorób, które wcześniej uważano za  śmiertelne. Przyczyniły się do znacznego spadku śmiertelności ludzi, do wydłużenia ich długości życia. Skuteczność antybiotyków spowodowała,  że ludzie zaczęli ich nadużywać i stosować  
„na wszelki wypadek”, także w tych chorobach, na które antybiotyki nie działają.  A powszechność ich używania doprowadziła do pojawienia się szczepów bakterii, które „wypracowały” oporność na antybiotyki. Oznacza to, że niektóre bakterie przestają reagować na leki.

Pamiętajmy:

 • Nigdy nie stosujmy antybiotyku, którego nie przepisał lekarz.
 • Przy kolejnej infekcji nigdy nie przyjmujmy antybiotyku, który pozostał w domu  po poprzedniej kuracji.
 • Nie leczmy się sami.
 • Zaufajmy wiedzy lekarza – nie namawiajmy go, żeby przepisał nam antybiotyk.
 • Bezwzględnie stosujmy się do zaleceń lekarza. Doprowadźmy kurację do końca, nawet gdyjuż wcześniej poczujemy się lepiej.

W ramach realizacji w 2011 r. programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce”, – Moduł I „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013” opracowane zostały następujące publikacje:

 1. „Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej”.
 2. „Zakażenia Clostridium difficile diagnostyka, terapia, profilaktyka”.
 3. „Szpitalna Polityka Antybiotykowa”.
 4. „Szpitalna lista antybiotyków”, adresowane do personelu medycznego pracującego  w szpitalach”.

Więcej informacji na stronie http://www.antybiotyki.edu.pl/

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2011-11-18

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję