Twitter
4 luty - Dzień Walki z rakiem
Wielkość czcionki: A | A | A

Dziś 4 luty, po raz kolejny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. W Polsce codziennie na nowotwory umiera ponad 50 osób dziennie. Nadal brakuje nam profilaktyki i wczesnej diagnostyki.

Już po raz dwunasty, w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem, w dniu 4 lutego 2012r. Polska Unia Onkologii organizuje Dzień Drzwi Otwartych na terenie całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych do akcji przystępują ośrodki onkologiczne i hematoonkologiczne na terenie całego kraju. Podobnie jak w roku ubiegłym program oparty będzie na udzielaniu prostych porad onkologicznych, szczególnie z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki; zwiedzanie ciekawych Oddziałów i Zakładów diagnostyczno-leczniczych danej placówki, prowadzenie wykładów i pogadanek na temat profilaktyki i szerokich możliwości wczesnego wykrywania i rozpoznawania nowotworów, kształtowania właściwych postaw zdrowotnych społeczeństwa, możliwości współczesnej diagnostyki i leczenia interdyscyplinarnego w zakresie onkologii i hematologii oraz znaczących możliwościach w zakresie wyleczalności nowotworów w szczególności we wczesnych stopniach zaawansowania.

Poza prelekcjami i zwiedzaniem placówek medycznych rozdawane będą materiały informacyjne na wyżej wymienione tematy, udostępnianie druków deklaracji przystąpienia do Polskiej Unii Onkologii, jako dowód solidarności całego społeczeństwa na rzecz walki z rakiem.

Szczegołówe informacje: www.puo.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM

DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH – 4 LUTY 2012

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH

Lp    Ośrodek osoba kontaktowa    Program

Białystok
1.    Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
15-027 Białystok
ul. Ogrodowa 12


Henryka Gąsiewska
tel. 85 664 67 42,


Godz.10.00-12.00
•    Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem;
(materiały edukacyjne- ulotki, broszury)
•    Pogadanki na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania oraz leczenia nowotworów,
•    Porady profilaktyczne specjalistów onkologów,
•    Przedstawienie działalności „Klubu Amazonek”, i Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych,
•    Informacje dot. Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi z możliwością rejestracji kobiet w wieku 50-69 lat na badania mammograficzne
•    Badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi ( dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat ).

Brzozów
2.    Podkarpackie Ośrodek Onkologiczny,
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
ul. Ks. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie


lek. Dariusz Sawka
Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa Onkologicznego
tel. 13 43 09 552
Godz. 9.00 – 12.00
•    Bezpłatne porady, konsultacje i badania w poradniach onkologicznych z udziałem specjalistów z zakresu  - chirurgii onkologicznej,
•    chemioterapii,
•    radioterapii,
•    chirurgii onkologicznej
•    urazowo-ortopedcznej pod kątem onkologicznym

•    Możliwość wykonania badań laboratoryjnych i mammograficznych

•    Rozdawnictwo materiałów oświatowo-zdrowotnych o tematyce profilaktyki nowotworowej

Bydgoszcz
3.    Centrum Onkologii, Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka,
ul. Dr. I. Romanowskiej 2,
85-796 Bydgoszcz


Sylwia Ciemna
tel. 52 374 32 38,
kom. 0 698 611 512,
email:profilaktyka@co.bydgoszcz.pl

Godz. 10.00 do 14.00
•    Pacjentki będą mogły skorzystać z badań mammograficznych i
cytologicznych, które będą odbywać się w Studiu Zdrowia Kobiety w Bydgoszczy, ul. Plac Wolności 1; tel. 052/322-95-40;
•    Edukacja przeciwnowotworowa prowadzona przez Zespół Edukacyjny  Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.


Gdańsk
4.    Wojewódzkie Centrum Onkologii
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2;
80-210 Gdańsk
tel./fax: 058 341 93 48


lek. med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek  - kontakt:
tel./ fax : 0 58 341 93 48
e-mail: wco@wco.gda.pl
ksosna@gumed.edu.pl
Godz.8:00-13:00
•    Wykonywane będą badania mammograficzne dla pacjentek w wieku 50-69 lat oraz cytologiczne dla pacjentek w wieku 25-59 lat, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Tel. 58 345 2199


Katowice
5.    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice,
ul. Francuka 20-24
tel.  032 2591 200
fax. 032 2554 633Godz. 9:00-12:00
Porady onkologiczne z zakresu (Izba Przyjęć Oddziału Hematologii
i Transplantacji Szpiku oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Chemioterapii Onkologicznej /wejście od ul. Reymonta 8/)
•    hematologii,
•    onkologii,  
•    chirurgii,
•    laryngologii,
•    dermatologii

Rejestracja od godziny 8.15 do 9.00

Informacja telefoniczna pod nr telefonu 32/259-12-81(82)
w godzinach od 1000 do 1400                       

6.    Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
ul. Raciborska 26
40-074 Katowice
tel. 32 2511 761
fax 32 2514 533

lek. med. Witold Piekorz
mgr Marcin Dybek
tel. 32 42 00 103
tel. 32 42 00 104
Godz. 9.00-12.00

Zakład Radioterapii ul. Raciborska 27

Udostępnie Pracowni Diagnostyki Obrazowej z Pracownią Tomografii Komputerowej i Pracowni RTG.
Możliwość zapoznania się z możliwościami diagnostycznymi oraz terapeutycznymi w zakresie leczenia chorób nowotworowych
Kielce
7.    Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
ul. Trawińskiego 3, 25-734 Kielce, Tel. (041) 36 74 364


Godz. 10:00-13:00

•    kobiety w wieku 25-59 lat, które w przeciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanej cytologii będą mogły bezpłatnie mieć wykonane powyższe badanie, gab. 6 w Poradni Ginekologicznej (parter)

•    natomiast z grupy wiekowej 50-69 lat- bezpłatną mammografię, jeśli nie miały wykonanego tego badania w ciągu ostatnich dwóch lat, Punkt Rejestracji Mammografii (parter)

•    Konsultacje lekarskie:
o    onkologia: gabinet nr 57 ( Hol Główny, parter)
o    ginekologia: gabinet nr 4 (Poradnia Ginekologiczna, parter)

Kraków
8.    Centrum Onkologii-Instytut,
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

dr Anna Brandys, Kierownik Przychodni Przyklinicznej COOK  
tel. 12 422 99 00 wew. 399

Godz. 9:00 – 13:00

Przychodnia  Przykliniczna Centrum Onkologii:

•    Konsultacje z zakresu:
o        Chirurgii onkologicznej
o    Urologii onkologicznej
o    Ginekologii onkologicznej

•    Wykonywanie ewentualnych badań diagnostycznych w zależności od decyzji lekarza.
•    Udzielanie wszelkich informacji z zakresu: profilaktyki, diagnostyki, leczenia.

Lublin
9.    Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,im. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7; 20-090 Lublin,
tel. 81 747 75 11
www.cozl.pl


Koordynator Dnia Drzwi Otwartych:
Krzysztof Toś tel. (81) 747-75-11 wew. 240, 501 231 073

Godz. 8:00 – 13:00
•    Porady onkologiczne
o    Porady i badania lekarskie, prowadzone będą przez
lekarza onkologa w Poradni Ogólnej, lekarza o  
specjalności chirurgii onkologicznej oraz
endokrynologa. Łącznie czynne będą 3 gabinety   
lekarskie z obsadą lekarską i pielęgniarską

o    W Dniu Otwartych Drzwi czynna będzie również Rejestracja Pacjentów, w celu zapewnienia możliwości pacjentom rejestracji na badania i konsultacje w późniejszym terminie.

•    Akcja Informacyjno- profilaktyczna
o    Podczas dnia otwartych drzwi w holu głównym budynku A Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej prowadzona będzie akcja informacyjna
w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (EKWzR). W ramach tej akcji Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia (COZL) zorganizuje stanowisko informacyjne z materiałami promującymi zdrowy styl życia. Odwiedzającym Centrum wręczane będą materiały informacyjne
    EKWzR
    ulotki edukacyjne
    materiały opracowane w COZL (monografia „ Rak płuca ", Samobadanie piersi)
    komiksy dla dorosłych z zapisami EKWzR
    komiksy dla dzieci promujące zapisy EKWzR
    materiały informacyjne pozyskane z Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących

•    Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program profilaktyki raka piersi zorganizuje stanowisko, na którym będą udzielane informacje i rozprowadzane materiały informacyjne nt. programów wczesnego wykrywania raka szyjki macicy programów wczesnego wykrywania raka piersi .

•    Zorganizowane zostanie stanowisko porad psychologicznych dla pacjentów i ich rodzin. Porady będą udzielane i materiały informacyjne przekazywane przez psychologa COZL,

•    Stanowisko informacyjne zorganizuje także Ośrodek Rehabilitacji COZL.

•    Zostanie również zorganizowane stanowisko informacyjne Stowarzyszenia Lubelskich Amazonek.

•    Osobom oczekującym na poradę oraz ich rodzinom prezentowane będą krótkie filmy edukacyjno-informacyjne o problematyce profilaktyki chorób nowotworowych.

Olsztyn
10.    Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA,
Aleja Wojska Polskiego 37; 10-228 Olsztyn


Dr. Danuta Orłowska-Kołtun ,
email: sekretmed@poliklinia.olsztyn.pl


Godz.
•    11:00 – 11:15 Uroczyste otwarcie Dnia Drzwi Otwartych w Szpitalu MSWiA  w Olsztynie Sala Konferencyjna
•    11.15 – 13.00 Działania Szpitala MSWiA w Olsztynie jako Centrum Onkologii w zakresie prewencji i profilaktyki nowotworowej w województwie warmińsko- mazurskim Sala konferencyjna
•    13.00  Poczęstunek Sala konferencyjna


Godz. 10.00- 12.00
•    Bezpłatna mammografia od 50 do 69 roku życia
o    Pacjentki mogą rejestrować się osobiście w Poradni Diagnostyki Obrazowej, bądź telefonicznie pod nr tel. 089 539 83 44
•    Bezpłatna cytologia od 25 do 59 roku życia Ginekologiczna poradnia konsultacyjna ( blok B I piętro),
Rejestracja tel. 89 539 88 41
•    Konsultacje onkologiczne-  Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Rejestracja 89 539 85 20

Opole
11.    Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Katowicka 66A, 45-060 Opole


mgr Wiesława Kaczmarek,
tel. 77 4416 153
fax. 77 44 16 132;
e-mail:wkaczmarek@onkologia.opole.pl
www.onkologia.opole.pl

Godz. 8.00 do 14.00
•    Porady onkologa oraz wykonanie mammografii w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu przy ulicy Katowickiej  66A
•    Czynne będą trzy poradnie onkologiczne: Profilaktyki Chorób Piersi, Chirurgii Onkologicznej, Onkologii Ogólnej. Na zlecenie ww. poradni w tym samym dniu wykonać będzie można badanie mammograficzne.

Badanie mammografii skryningowej zlecane będzie i może być realizowane w Dniu Otwartym bezpośrednio po rejestracji.

Od godz. 7.00 Będzie obowiązywała pełna rejestracja do czynnych w tym dniu poradni. Osoby rejestrujące się obowiązane będą przedstawić dokument tożsamości oraz aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Akcja będzie miała oprawę medialną, zostanie nagłośniona w prasie, radiu i telewizji lokalnej. W dniu 4 lutego br. prowadzona będzie audycja radiowa na temat epidemiologii chorób nowotworowych, profilaktyki i możliwości leczenia nowotworów. Udział w niej wezmą:
dr n. med. Kazimierz Drosik – konsultant wojewódzki ds. onkologii, dr n. med. Aleksander Sachanbiński – konsultant wojewódzki ds. chirurgii onkologicznej, onkolog Wojciech Redelbach - dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii.

Poznań
12.    Wielkopolskie Centrum Onkologii,
ul. Garbary 15; 6-866 Poznań
www.wco.pl

mgr Agnieszka Dyzmann-Sroka
agnieszka.dyzmann-sroka@wco.pl
tel. 061 8850 635,
0605 828 873
fax 061 8850 916
Godz. 10.00-15.00
•    Porady udzielane przez chirurgów onkologów
•    Pacjentki będ  ą mogły skorzystać z badań mammograficznych
•    Edukacja przeciwnowotworowa dot. prewencji, możliwości wczesnego wykrywania i multidyscyplinarnego leczenia nowotworów.
•    Nauka samobadania piersi na fotonach
•    Materiały i ulotki informacyjne13.    Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Katedra i Klinika Onkologii
61 – 878 Poznań, ul. Szamarzewskiego 82/84


dr n. med. Marzena Chajewska–Ciekańska,                                                                  
tel.  61 854 90 38,0 603 875 064,
e-mail: m.chajewska@wp.pl

Godz. 9.00-13.00

•    Telefoniczne konsultacje onkologiczne z:
o    onkologiem klinicznym
o    ginekologiem-onkologiem
o    chirurgiem-onkologiem
o    pulmonologiem
o    hematologiem

•    Cykl wykładów na temat profilaktyki nowotworów:

10.00 „Objawy kliniczne sugerujące występowanie choroby    
nowotworowej”- dr n.med. Grzegorz Manyś,

10.30 „Profilaktyka w onkologii”- prof. dr hab. n.med. Sylwia
Grodecka-Gazdecka,

Po wykładach możliwość rozmowy z wykładowcami.

•    Spotkanie informacyjno-edukacyjne z przedstawicielkami Poznańskiego Towarzystwa
Amazonek.
Rzeszów
14.    
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Podkarpackie Centrum Onkologii 35-055 Rzeszów, ul. Chopena 2,

Dr n. med. Jan Gawełko
Z-ca Dyrektora ds. Podkarpackiego Centrum Onkologii


Godz. 10.00-14.00
•    Czynna Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna , udzielane porady onkologiczne oraz porady profilaktyki nowotworów z zakresu:
o    ginekologii onkologicznej (możliwośc wykonania badania cytologicznego)
o    chirurgii onkologicznej
o    onkologii klinicznej
o    radioterapii onkologicznej

•    Uczestnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w zakresie Profilaktycznych Programów Zdrowotnych: raka piersi, raka szyjki macicy:
o    film edukacyjny: „Profilaktyka raka piersi”
o    film edukacyjny „Rak szyjki macicy” Profilaktyka-diagnostyka- zagrożenie.
o    akcja promocyjno- informacyjna na temat profilaktyki, materiały informacyjne wraz z drobnymi upominkami, dla pacjentek, które w tym dniu wykonają badanie mammograficzne.

•    W godzinach 10.00-14.00 uruchomienie pracowni Mammografi z możliwością wykonania badania

Szczecin
15.    Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
71-730 Szczecin ul Strzałowska 22
Tel/fax .(91) 425 1406


dr Mariusz Holicki , Kierownik Działu Profilaktyczno-Diagnostycznego;
Tel.  (91) 425 1426
mholicki@onkologia.szczecin.pl
Godz. 9.00 – 15:00
•    W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Panie w wieku  50-69 lat będą mogły wykonać  badanie mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Informacja o badaniach przekazywana będzie Paniom w
rejestracji mammografii profilaktycznej ZCO przez tydzień poprzedzający akcję.
o           Akcja będzie nagłośniona przez TVP Szczecin (pasek informacyjny Kroniki Szczecińskiej).
o    Każda z Pań, która wykona badanie mammograficzne otrzyma egzemplarz Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
•    Dodatkowo, przy stoiskach informacyjno-edukacyjnych Prewencji Pierwotnej Nowotworów i Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi można będzie:
o    zasięgnąć informacji o bezpłatnych badaniach profilaktycznych i placówkach, w których można je wykonać;
o    nauczyć się samobadania piersi;
o    otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy;
o    zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem;
o    otrzymać egzemplarze dla dorosłych oraz wydania komiksowe dla dzieci i młodzieży

Warszawa
16.    Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel. 22 34 96-100

dr n. med. Barbara nasiłowska-Adamska
tel. 22 349 63 57
dr Agnieszka Kołkowska-Lesniak tel. 22 349 63 30
dr Sławomir Jurek tel.  22 349 64 10
W godz. 13:00-16:00

Porady onkologiczne
17.    Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Klinika Onkologii
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa


Anna Klasło tel. 22 815 11 65, Justyna Gugała 22 815 17 87, 815 17 74

Godz. 11:00-14:00

•    Konsultacje onkologiczne dzieci w Poradni Onkologicznej (Niski parter) RC pokój 013  Kontakt Anna Klasło tel. 22 815 11 65, Justyna Gugała 22 815 17 87, 815 17 74


•    Wykonanie badania USG jamy brzusznej w wybranych przypadkach

18.


Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Godz. 10.00-14.00

Budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów:

•    Badania cytologiczne (Panie w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały profilaktycznie cytologii);

•    Badania mammograficzne (Panie w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały profilaktycznej mammografii);

•    Konsultacje i zapisy na badania kolonoskopowe (osoby w wieku 50-65 lat oraz 40-65 z wywiadem rodzinnym);

•    Badania PSA;

•    Porady w zakresie rzucania palenia  tytoniu;


•    Konsultacje genetyczne;

•    Nauka samobadania piersi i pomiar ciśnienia tętniczego.

Bezpłatna infolinia onkologiczna PUO:

0 800 493 494
(od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-22.00)


19.Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia - Ogród Nadziei
Uczelnia „Vistula”, ul. Stokłosy 3, Warszawa
fundacja@ogrodnadziei.org.pl
tel. 22 843 24 11    10.00 – 12.30    wykłady Aula

10.00 – 10.30    Rak jako wyzwanie lub inspiracja. Holistyczna                 koncepcja procesu zdrowienia mgr Monika An.                 Popowicz
10.30 – 11.00    Rak – pierwszy krok do zmiany stylu życia mgr                 Agnieszka Dąbrowska
11.00 – 11.30    Redukcja stresu w radzeniu sobie z rakiem mgr Monika         An. Popowicz
11.30 – 12.00    Walka z rakiem a uważność w odżywianiu - co może ci             dać świadomość tego co, dlaczego i jak jesz?                 mgr Marta Błażejewska

12.00 Aula    losowanie nagród dla uczestników Dnia Otwartego

12.10 – 18.00    mini-warsztaty dla osób chorych i ich bliskich
12.10 -13.00    Uwolnij umysł i wycisz się – praktyka uważności w             opanowaniu stresu choroby. mgr Monika An. Popowicz
13.00 – 14.00    Rak a świadomość siebie - jak słuchać siebie tak, by             słyszeć innych? mgr Marta Błażejewska
14.00 – 15.00    Komunikacja w procesie zdrowienia mgr Agnieszka             Dąbrowska
15.00 – 16.00    Emocje pod kontrolą – praca z przekonaniami i z             wyobraźnią w sytuacji choroby mgr Monika An.                 Popowicz
16.00 -17.00    Jak wykorzystać wiedzę na temat tego co jesz,  by             zdrowiej żyć i być? Marta Błażejewska
17.00 – 18.00    Podstawowe pozycje jogi wspierające proces                 zdrowienia (w trakcie i po terapii onkologicznej).             Grzegorz Nieścier
10.00 – 18.00    stoiska firm z dziedziny zdrowej żywności, kosmetyki
hall główny    naturalnej, sponsorów i partnerów Fundacji

Wstęp wolny.

Uwaga!
Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmujemy
mailowo: fundacja@ogrodnadziei.org.pl i telefonicznie 22 843 24 11

Wrocław
19.    Dolnośląskie Centrum Onkologii,
Pl. Hirszfelda 12;
53-413 Wrocław
tel.:(71) 368-92-01, 368-92-02,
fax: (71) 368-92-19 www.dco.com.pl, e-mail: dco@post.pl


mgr Jolanta Kotowska,
tel. 71 368 95 64  
tel. 608 692 632
Godz. 9.00-14.00
•    Czynna będzie Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna dla wszystkich mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. W przychodni będą udzielane konsultacje onkologiczne przez lekarzy chirurgów onkologów i ginekologów onkologów. Ponadto będzie można skorzystać z badań mammograficznych i cytologicznych. Uruchomiony zostanie także punkt informacji o oprotezowaniu stomijnymZielona Góra
20.
Lubuski Ośrodek Onkologii
Zyty 26; 65-046 Zielona Góra
telefax. (68)  329 6527


Dr Andrzej Rozmiarek    Piątek 3 luty 2012r
Godz. 9.00-14.00
•    Porady onkologiczne
•    Zwiedzanie Zakładu Radioterapii

Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, którzy zaangażowani są w V edycję programu „Mam haka na raka”.

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2012-02-04

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję