Twitter
Refundacja Adcetrisu – długo oczekiwana zmiana na listach refundacyjnych
Wielkość czcionki: A | A | A

Chorzy na chłoniaki złośliwe i hematolodzy po 3 latach starań doczekali się refundacji Adcetrisu - leku ratującego życie. To pierwsza refundowana innowacyjna cząsteczka od wielu miesięcy i szansa na dłuższe życie pacjentów dotkniętych chłoniakiem Hodgkina i chłoniakiem anaplastycznym.

 Od 1 maja 2016 na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, Adcetris (brentuksymab vedotin) jest dostępny w ramach Programu Lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD 30+ (C81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”.

 - Refundacja Adcetrisu to bardzo dobra wiadomość dla pacjentów i lekarzy, choć nie ukrywam, że na pozytywną decyzję ze strony Ministerstwa musieliśmy trochę poczekać – powiedział prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha, z Gdyńskiego Centrum Onkologii Szpitala Morskiego w Gdyni, wiceprezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

W Polsce na chłoniaka Hodgkina zapada co roku około 1000 osób. Większość z nich, prawie 70 proc., dobrze reaguje na chemioterapię, ale jest też grupa chorych oporna na ten rodzaj leczenia i dla nich Adcetris jest jedynym ratunkiem. W naszym kraju do terapii Adcetrisem kwalifikuje się ok. 150 chorych rocznie, często pacjentów w wieku ok. 25-30 lat. To młodzi ludzie, wchodzący dopiero w dorosłe życie i co ważne, to grupa pacjentów, dla której nie ma obecnie innej, zarejestrowanej opcji leczenia o potwierdzonej skuteczności
i bezpieczeństwie. Dla nich wpisanie Adcetrisu na listę leków refundowanych jest na pewno bardzo dobrą - życiową zmianą, bo do tej pory, z uwagi na bardzo wysokie koszty leczenia, byli skazani po prostu na śmierć. Program lekowy daje szansę leczenia pacjentom, którzy dotychczas jej nie mieli. Trochę mnie jednak martwi, że z uwagi na zawarte w nim kryteria, nie obejmie on niestety wszystkich potrzebujących chorych z tym rodzajem nowotworu. Taką grupą są np. osoby starsze, dla których z uwagi na wiek lub choroby towarzyszące, allogeniczne przeszczepienie szpiku kostnego (od dawcy) nie stanowi opcji leczenia. Moim zdaniem decyzja o refundacji Adcetrisu to bardzo długo oczekiwany, olbrzymi krok naprzód w leczeniu pacjentów z chłoniakami złośliwymi nowoczesnymi lekami. Mocno wierzę,
że w najbliższym czasie dostępne metody leczenia zostaną poszerzone
o kolejne ukierunkowane molekularnie leki - skuteczne u chorych z innymi rodzajami chłoniaków złośliwych opornych na standardową chemioterapię.

 Ze zmiany na listach leków refundowanych cieszą się też pacjenci:

- To wspaniale, że lek obiecywany od kilku lat przez kolejnych Ministrów Zdrowia w końcu doczekał się refundacji. Sam byłem w takiej sytuacji, że albo za lek zapłacę sam, około
40 tys. zł za jedną dawkę, albo czeka mnie leczenie paliatywne - w wieku 23 lat. Dzięki ludziom dobrej woli udało mi się  zebrać pieniądze na leczenie. Wiem jednak, że nie wszyscy mieli tyle szczęścia co ja. Teraz w końcu sytuacja się unormuje. -
 mówi Maciej Kusper, chory na chłoniaka Hodgkina, inicjator akcji refundacjaadcetrisu.pl.

 Kogo obejmie program lekowy

Obecnie Adcetris jest stosowany w leczeniu dwóch typów nowotworów układu chłonnego:

 1. chłoniaka Hodgkina (HL) - w przypadku nawrotu choroby po autotransplantacji komórek macierzystych szpiku (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, jeżeli autotransplantacja lub wielolekowa chemioterapia nie stanowią opcji leczenia
 2. uogólnionego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL) - w przypadku oporności lub nawrotu choroby.

Zgodnie z treścią programu lekowego zaakceptowanego przez Ministra Zdrowia, do leczenia brentuksymabem vedotin zakwalifikują się pacjenci, którzy będą spełniali ściśle określone
w obwieszczeniu kryteria. Pierwsza grupa to chorzy z oporną lub nawrotową postacią chłoniaka Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach (m.in. wielolekowej chemioterapii), które nie przyniosły pozytywnych efektów leczenia.

Drugą grupę kwalifikującą się do leczenia Adcetrisem będą stanowili chorzy z oporną
lub nawrotową postacią uogólnionego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL). Pacjenci włączeni do terapii w ramach programu lekowego będą mogli otrzymać
do 16 cykli leczenia podanych w ciągu ok. 1 roku.

 

- Z satysfakcją przyjęliśmy decyzję Ministra Zdrowia w sprawie refundacji Adcetrisu –
to sprawa życia lub śmierci chorych z ziarnicą złośliwą i chłoniakami anaplastycznymi. Mamy nadzieję, że pozytywna opinia Ministra Zdrowia odnośnie Adcetrisu to początek zmian
na listach refundacyjnych i zaczną się na nich pojawiać kolejne innowacyjne leki, na które czeka wielu chorych –
skomentował Jacek Barliński, prezes firmy Takeda, producenta leku.

 Badania kliniczne potwierdziły skuteczność Adcetrisu

Wysoką skuteczność leku Adcetris wykazały wyniki wieloletnich badań klinicznych. Dowiodły one, że 75% chorych z nawrotową lub oporną postacią chłoniaka Hodgkina odpowiada
na podany lek, a 35% uzyskuje całkowitą remisję choroby. 86% chorych na uogólnionego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek odpowiada na lek, a 57% uzyskuje całkowitą remisję choroby. U chorych z chłoniakiem Hodgkina mediana przeżycia całkowitego wyniosła ok. 3,5 roku, a 41% pacjentów poddanych terapii żyje co najmniej 5 lat od zakończenia leczenia. W obserwacji chorych leczonych poza badaniami klinicznymi 5-letnie przeżycie obserwowano u ponad 70% chorych. Z kolei wśród chorych na chłoniaka anaplastycznego trzyletnie obserwacje wykazały, że po terapii brentuksymabem vedotin przeżywa 63% pacjentów. Obecnie trwają badania kliniczne nad zastosowaniem leku w pierwszej linii leczenia chłoniaka Hodgkina i uogólnionego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek.

 Adcetris (brentuksymab vedotin) jest koniugatem (nośnikiem) przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD30, który występuje w komórkach nowotworowych, oraz leku cytotoksycznego. Brentuksymab vedotin umożliwia wybiórcze dostarczenie środka cytotoksycznego do komórki nowotworowej, doprowadzając do jej zniszczenia. Jego działanie ukierunkowane jest wyłącznie na komórki nowotworowe nie ma natomiast wpływu na zdrowe tkanki, co sprawia, że lek charakteryzuje niewielka toksyczność i jest dobrze tolerowany przez chorych. 

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-05-16

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję