Twitter

Encorton® (Prednisone)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Encorton®
Nazwa międzynarodowa: Prednisone
Nazwa substancji czynnej: Prednisonum
Firma farmaceutyczna: Polfa Pabianice
Podmiot odpowiedzialny: Polfa Pabianice
Schematy Chemioterapii: R−CHOP (CHOP-R), R-CVP (CVP-R), EBVP, DA−EPOCH−R, STANFORD V, Mitoxantrone + Prednisone, CHOP-21, COPP, COPP/ABVD, BEACOPP, BEACOPP (enhanced), ChlVPP, LOPP, PECC, MOPP, MOPP/ABV, CHOP-14, CHOP-14 (intesified), CHOEP, COP-BLAM, COP (Bagley 1972), Knospe, MP, MP (IV), BP, Chlorambucil + Prednisone, Mini CHOP, COP, Knospe regimen, CAP, COP (Luce 1971),
Zarejestrowane wskazania: chłoniaki nieziarnicze, białaczka, RZS
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Encorton® (Prednisone)
Wskazania:
Choroby układu endokrynnego: niewydolność kory nadnerczy pierwotna (choroba Addisona) i wtórna (lekami z wyboru są hydrokortyzon i kortyzon, syntetyczne pochodne mogą być stosowane z mineralokortykoidami); wrodzona hiperplazja nadnerczy; hiperkalcemia związana z chorobą nowotworową; zapalenie tarczycy (nieropne). Choroby alergiczne o ciężkim przebiegu, oporne na inne metody leczenia: kontaktowe zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry, choroba posurowicza, reakcje nadwrażliwości na leki, całoroczny lub sezonowy alergiczny nieżyt nosa. Kolagenozy (w okresach zaostrzenia lub w niektórych przypadkach jako leczenie podtrzymujące): ostre reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie skórno-mięśniowe (u dzieci glikokortykosteroidy mogą być lekiem z wyboru), toczeń rumieniowaty układowy. Choroby skóry i błon śluzowych: złuszczające zapalenie skóry, opryszczkowe pęcherzowe zapalenie skóry, ciężkie łojotokowe zapalenie skóry, ciężki rumień wielopostaciowy (zespół Stevens-Johnsona), ziarniniak grzybiasty, pęcherzyca, ciężka łuszczyca. Choroby przewodu pokarmowego (w okresach zaostrzenia; długotrwałe leczenie jest niewskazane): wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna. Choroby układu krwiotwórczego: niedokrwistość hemolityczna nabyta (autoimmunologiczna), niedokrwistość aplastyczna wrodzona, niedokrwistość wskutek wybiórczej hipoplazji układu czerwonokrwinkowego, małopłytkowość wtórna u dorosłych, idiopatyczna plamica małopłytkowa (choroba Werlhofa) u dorosłych. Choroby nowotworowe (jako leczenie paliatywne, łącznie z odpowiednim leczeniem przeciwnowotworowym): białaczka i chłoniaki u dorosłych, ostra białaczka u dzieci. Zespół nerczycowy - glikokortykosteroidy wskazane są w celu wywołania diurezy lub uzyskania remisji w przypadku białkomoczu w zespole nerczycowym idiopatycznym bez mocznicy lub w celu poprawy czynności nerek u pacjentów z toczniem rumieniowatym. W idiopatycznym zespole nerczycowym długotrwałe leczenie może być konieczne w celu zapobieżenia częstym nawrotom. Choroby neurologiczne: stwardnienie rozsiane w okresach zaostrzenia. Choroby oka: zapalenie tęczówki, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, zapalenie naczyniówki i siatkówki, rozlane zapalenie błony naczyniowej tylnego odcinka oka, zapalenie nerwu wzrokowego, współczulne zapalenie naczyniówki, zapalenie przedniego odcinka oka, alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie rogówki (nie związane z zakażeniem wirusem opryszczki lub zakażeniem grzybiczym), alergiczne owrzodzenie brzeżne rogówki. Choroby układu oddechowego: beryloza, zespół Löfflera, zachłystowe zapalenie płuc, objawowa sarkoidoza, piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc (z jednoczesnym leczeniem przeciwgruźliczym), astma oskrzelowa. Choroby reumatyczne: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów (w przypadkach opornych na inne metody leczenia). Inne, niereumatyczne stany zapalne układu kostno-stawowego: ostre i podostre zapalenie kaletki, ostre dnawe zapalenie stawów, ostre, nieswoiste zapalenie pochewki ścięgna, pourazowe zapalenie kości i stawów, zapalenie błony maziowej u pacjentów z zapaleniem kości i stawów, zapalenie nadkłykcia. Inne: gruźlicze zapalenie opon mózgowych z blokiem podpajęczynówkowym (jednocześnie z leczeniem przeciwgruźliczym), włośnica z zajęciem mięśnia sercowego lub układu nerwowego.
Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909991289416
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 1 mg
Opakowanie:20 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, <1>eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); <3>obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; <4>miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:7,45
Cena hurtowa brutto:7,82
Cena detaliczna:8,20
Wysokość limitu finansowania:1,18
Poziom:ryczałt
Dopłata:8,20
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909991289416
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 1 mg
Opakowanie:20 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:Nowotwory złośliwe,
Urzędowa cena zbytu:7,45
Cena hurtowa brutto:7,82
Cena detaliczna:8,20
Wysokość limitu finansowania:1,18
Poziom:bezpłatny do limitu
Dopłata:7,02
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909990170616
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 1 mg
Opakowanie:20 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, <1>eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); <3>obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; <4>miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:7,56
Cena hurtowa brutto:7,94
Cena detaliczna:8,32
Wysokość limitu finansowania:1,18
Poziom:ryczałt
Dopłata:8,32
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909990170616
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 1 mg
Opakowanie:20 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:Nowotwory złośliwe,
Urzędowa cena zbytu:7,56
Cena hurtowa brutto:7,94
Cena detaliczna:8,32
Wysokość limitu finansowania:1,18
Poziom:bezpłatny do limitu
Dopłata:7,14
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909990405312
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 10 mg
Opakowanie:20 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, <1>eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); <3>obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; <4>miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:16,20
Cena hurtowa brutto:17,01
Cena detaliczna:20,34
Wysokość limitu finansowania:11,84
Poziom:ryczałt
Dopłata:11,70
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909990405312
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 10 mg
Opakowanie:20 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:Nowotwory złośliwe,
Urzędowa cena zbytu:16,20
Cena hurtowa brutto:17,01
Cena detaliczna:20,34
Wysokość limitu finansowania:11,84
Poziom:bezpłatny do limitu
Dopłata:8,50
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909990405411
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 20 mg
Opakowanie:20 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, <1>eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); <3>obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; <4>miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:21,60
Cena hurtowa brutto:22,68
Cena detaliczna:27,95
Wysokość limitu finansowania:23,68
Poziom:ryczałt
Dopłata:8,54
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909990405411
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 20 mg
Opakowanie:20 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:Nowotwory złośliwe,
Urzędowa cena zbytu:21,60
Cena hurtowa brutto:22,68
Cena detaliczna:27,95
Wysokość limitu finansowania:23,68
Poziom:bezpłatny do limitu
Dopłata:4,27
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909990641192
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 5 mg
Opakowanie:100 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, <1>eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); <3>obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; <4>miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:22,45
Cena hurtowa brutto:23,57
Cena detaliczna:29,60
Wysokość limitu finansowania:29,60
Poziom:ryczałt
Dopłata:5,33
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909990641192
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 5 mg
Opakowanie:100 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:Nowotwory złośliwe,
Urzędowa cena zbytu:22,45
Cena hurtowa brutto:23,57
Cena detaliczna:29,60
Wysokość limitu finansowania:29,60
Poziom:bezpłatny do limitu
Dopłata:0,00
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909990641185
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 5 mg
Opakowanie:20 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, <1>eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); <3>obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; <4>miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:9,72
Cena hurtowa brutto:10,21
Cena detaliczna:12,09
Wysokość limitu finansowania:5,92
Poziom:ryczałt
Dopłata:9,37
Encorton
Prednisonum
EAN: 5909990641185
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:tabl., 5 mg
Opakowanie:20 szt.
Grupa Limitowa:82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison
Wskazanie:Nowotwory złośliwe,
Urzędowa cena zbytu:9,72
Cena hurtowa brutto:10,21
Cena detaliczna:12,09
Wysokość limitu finansowania:5,92
Poziom:bezpłatny do limitu
Dopłata:6,17
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Polfa Pabianice
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2013-03-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję