Twitter

Herceptin® (Trastuzumab)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Herceptin®
Nazwa międzynarodowa: Trastuzumab
Nazwa substancji czynnej: Trastuzumabum
Firma farmaceutyczna: Roche
Podmiot odpowiedzialny: Roche Polska
Schematy Chemioterapii: Docetaxel + Trastuzumab, Trastuzumab + Vinorelbine, THC (TDC),
Rekomendacja AOTM: Nr261/2013, 2013-12-17
Zarejestrowane wskazania: rak piersi, rak żołądka
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Herceptin® (Trastuzumab)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Rak piersi

Rak piersi z przerzutami

Herceptin jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z HER2 dodatnim rakiem piersi z przerzutami:

 • w monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwa schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. Uprzednio stosowane schematy chemioterapii muszą zawierać przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie było przeciwwskazań do tego typu leczenia. U pacjentów z dodatnim wynikiem badania na obecność receptorów hormonalnych, u których nie powiodła się hormonoterapia, o ile nie było przeciwwskazań do tego typu leczenia.
 • w skojarzeniu z paklitakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracyklina jest niewskazana.
 • w skojarzeniu z docetakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami.
 • w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy do leczenia pacjentek po menopauzie, z dodatnim wynikiem badania na obecność receptorów hormonalnych, u których doszło do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami, nieleczonych wcześniej trastuzumabem.

Wczesne stadium raka piersi

Produkt Herceptin jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z HER2—dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium:

 • po operacji, chemioterapii (neoadiuwantowej lub adiuwantowej) oraz radioterapii (jeżeli jest stosowana) (patrz punkt 5.1.).
 • po chemioterapii adiuwantowej z doksorubicyną i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem.
 • w skojarzeniu z chemioterapią adiuwantową z użyciem docetakselu i karboplatyny.
 • w skojarzeniu z neoadiuwantową chemioterapią i następnie w terapii adiuwantowej opartej o Herceptin w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku guza > 2 cm średnicy (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Herceptin powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u których stwierdzono, za pomocą odpowiednio walidowanych testów, w komórkach guza, albo nadekspresję receptora HER2 albo amplifikację genu HER2 (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Rak żołądka z przerzutami

Herceptin w skojarzeniu z kapecytabiną lub 5-fluorouracylem i cisplatynąjest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z HER2 dodatnim gruczolakorakiem żołądka z przerzutami lub połączenia żołądkowo-przełykowego, których nie poddawano wcześniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej.

Herceptin powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów z rakiem żołądka z przerzutami, u których stwierdzono w komórkach guza nadekspresję HER2, określaną jako IHC2+ i potwierdzoną wynikami SISH lub FISH lub przez wynik IHC3+. W diagnostyce guza powinny być zastosowane odpowiednie i zwalidowane metody oceny (patrz punkty 4.4 i 5.1. ChPL Herceptin).

Data aktualizacji: 21.05.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Herceptin
Trastuzumabum
EAN: 5909990855919
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
Opakowanie:1 fiol.po 15 ml
Grupa Limitowa:1082.0, Trastuzumabum
Wskazanie:plik pdfB.58 Leczenie zaawansowanego raka żołądka
plik pdf B9. Leczenie raka piersi, c 16, c 50
Urzędowa cena zbytu:2678,40
Cena hurtowa brutto:2812,32
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:1302,74
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Herceptin
Trastuzumabum
EAN: 5902768001037
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:roztwór do wstrzykiwań, 600 mg
Opakowanie:1 fiol.
Grupa Limitowa:1082.0, Trastuzumabum
Wskazanie:plik pdf B9. Leczenie raka piersi, c 50
Urzędowa cena zbytu:6925,50
Cena hurtowa brutto:7271,78
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:3812,90
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Roche
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-05-21

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję