Twitter

Holoxan® (Ifosfamide)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Holoxan®
Nazwa międzynarodowa: Ifosfamide
Nazwa substancji czynnej: Ifosfamidum
Firma farmaceutyczna: Baxter
Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o
Schematy Chemioterapii: R−ICE, ICE (ECI), IVE, ICE, TIC, V-ICE, MAID, CAV-IE, TIP, VeIP, VIP, VIM, BIP, Carboplatin + Ifosfamide, IFOS-VP, AI,
Zarejestrowane wskazania: rak jądra, Rak szyjki macicy, rak jajnika, rak piersi, rak płuc, mięsak tkanek miękkich, chłoniaki nieziarnicze, ziarnica złośliwa
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Holoxan® (Ifosfamide)
Wskazania:

Rak jądra W leczeniu skojarzonym u pacjentów z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi w stadium II do IV wg klasyfikacji TNM (nasieniaki i nienasieniaki), które nie reagują w stopniu zadowalającym na wstępną chemioterapię. Rak jajnika W chemioterapii skojarzonej u pacjentek z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi (stadium III i IV wg klasyfikacji FIGO), jeśli wstępna chemioterapia cisplatyną jest nieskuteczna. Rak szyjki macicy W monoterapii u pacjentek z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi (stadium III i IV wg klasyfikacji FIGO) oraz w leczeniu nawrotów. Rak piersi W leczeniu objawowym zaawansowanego, opornego na leczenie lub nawrotów raka piersi. Niedrobnokomórkowy rak płuc W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej u pacjentów z guzami nieoperacyjnymi lub z przerzutami. Drobnokomórkowy rak płuc W chemioterapii skojarzonej Mięsaki tkanek miękkich, w tym mięsak kościopochodny (osteosarcoma) i mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma),W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej ww. guzów, jeśli brak skuteczności standardowego leczenia. W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej innych mięsaków tkanek miękkich w przypadku braku powodzenia leczenia chirurgicznego i radioterapii. Mięsak Ewinga W chemioterapii skojarzonej w przypadku nieskuteczności pierwotnego leczenia cytostatycznego. Chłoniak złośliwy nieziarniczy W chemioterapii skojarzonej u pacjentów z chłoniakami złośliwymi nieziarniczymi o wysokiej złośliwości, które nie odpowiadają na wstępne leczenie. W leczeniu skojarzonym u pacjentów z nawrotowymi guzami. Ziarnica złośliwa W chemioterapii skojarzonej, jeśli brak skuteczności pierwotnego leczenia cytostatycznego u pacjentów, z chłoniakami nowotworowymi lub opornymi na leczenie.

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Holoxan
Ifosfamidum
EAN: 5909990241118
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
Opakowanie:1 fiol.
Grupa Limitowa:1023.0, Ifosfamidum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.31. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ifosfamidum,
Urzędowa cena zbytu:120,42
Cena hurtowa brutto:126,44
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:126,44
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Holoxan
Ifosfamidum
EAN: 5909990241217
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 2 g
Opakowanie:1 fiol.
Grupa Limitowa:1023.0, Ifosfamidum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.31. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ifosfamidum,
Urzędowa cena zbytu:217,62
Cena hurtowa brutto:228,50
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:228,50
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Baxter
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2013-03-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję