Twitter

MabThera® (Rituximab)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: MabThera®
Nazwa międzynarodowa: Rituximab
Nazwa substancji czynnej: Rituximabum
Firma farmaceutyczna: Roche
Podmiot odpowiedzialny: Roche Polska
Schematy Chemioterapii: R−CHOP (CHOP-R), R−ICE, R-CVP (CVP-R), R−FC (FC-R), R, DA−EPOCH−R, Fludarabine + Rituximab, RFC Oral Lite, FCR-Lite,
Rekomendacja AOTM: Nr62/2015, 2015-07-31
Zarejestrowane wskazania: przewlekła białaczka limfocytowa, chłoniaki nieziarnicze, chłoniaki nieziarnicze (DLBCL i chłoniak grudkowy), białaczka limfoblastyczna ostra, chłoniak skórny T-komókowy, Ziarniniakowatość z zapaleniem wielonaczyniowym i mikroskopowe zapalenie wielonaczyniowe, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
MabThera® (Rituximab)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Produkt MabThera stosuje się u dorosłych w następujących wskazaniach:

Chłoniaki nieziarnicze (NHL)

Produkt MabThera jest wskazany w leczeniu wcześniej nieleczonych chorych na nieziarnicze chłoniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w skojarzeniu z chemioterapią.

Produkt MabThera jest wskazany w leczeniu podtrzymującym chorych na nieziarnicze chłoniaki grudkowe, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne.

Produkt MabThera w monoterapii jest wskazany w leczeniu chorych na nieziarnicze chłoniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w przypadku oporności na chemioterapię lub w przypadku drugiej lub kolejnej wznowy po chemioterapii.

Produkt MabThera jest wskazany w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze rozlane z dużych komórek B, z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z chemioterapią wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednizolon).

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL)

Produkt MabThera w skojarzeniu z chemioterapią jest wskazany u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowa w leczeniu wcześniej nieleczonych chorych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby. Dostępna jest ograniczona ilość danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów uprzednio leczonych przeciwciałami monoklonalnymi, w tym produktem MabThera, lub u pacjentów wcześniej opornych na leczenie produktem MabThera w skojarzeniu z chemioterapią.

Patrz punkt 5.1 CHPL w celu uzyskania dalszych informacji.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Produkt MabThera w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z ciężkim, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję innych leków modyfikujących proces zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy nowotworów (ang. TNF).

Wykazano, że podawanie produktu MabThera w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamujący wpływ na postęp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawność fizyczną.

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń i mikroskopowe zapalenie naczyń

Produkt MabThera w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u dorosłych pacjentów z ciężką, aktywną ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (Wegenera) (ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyń (ang. microscopic polyangiitis, MPA).

Data aktualizacji: 02.08.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
MabThera
Rituximabum
EAN: 5909990418817
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
Opakowanie:2 fiol.po 10 ml
Grupa Limitowa:1035.0, Rituximabum
Wskazanie:plik pdf B.33 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
plik pdfB.75 Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA), m 05, m 06, m 08, m 31.3, m 31.8
Urzędowa cena zbytu:2444,04
Cena hurtowa brutto:2566,24
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:1208,98
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
MabThera
Rituximabum
EAN: 5909990418824
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
Opakowanie:1 fiol.po 50 ml
Grupa Limitowa:1035.0, Rituximabum
Wskazanie:plik pdf B.33 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
plik pdfB.75 Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA), m 05, m 06, m 08, m 31.3, m 31.8
Urzędowa cena zbytu:6111,72
Cena hurtowa brutto:6417,31
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:3022,45
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
MabThera
Rituximabum
EAN: 5909990418817
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
Opakowanie:2 fiol.po 10 ml
Grupa Limitowa:1035.0, Rituximabum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.51. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Rituximabum,
Urzędowa cena zbytu:2444,04
Cena hurtowa brutto:2566,24
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:1208,98
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
MabThera
Rituximabum
EAN: 5909990418824
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
Opakowanie:1 fiol.po 50 ml
Grupa Limitowa:1035.0, Rituximabum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.51. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Rituximabum,
Urzędowa cena zbytu:6111,72
Cena hurtowa brutto:6417,31
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:3022,45
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Roche
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję