Twitter

Medrol® (Methylprednisolone)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Medrol®
Nazwa międzynarodowa: Methylprednisolone
Nazwa substancji czynnej: Methylprednisolonum
Firma farmaceutyczna: Pfizer
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Polska Sp. z o.o.
Schematy Chemioterapii: ESHAP, ESHAP,
Zarejestrowane wskazania: białaczka, chłoniaki nieziarnicze
Więcej informacji: Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Medrol® (Methylprednisolone)
Wskazania:
Glikokortykosteroidy powinny być stosowane tylko objawowo, z wyjqtkiem przypadków zaburzeń endokrynologicznych, kiedy są, stosowane w leczeniu substytucyjnym. Medrol jest wskazany do stosowania w następujacych schorzeniach: Zaburzenia inne ni endokrynologiczne Choroby reumatyczne Leczenie wspomagające do krótkotrwałego stosowania (w czasie epizodu zaostrzenia lub pogorszenia stanu zdrowia) w przebiegu: — łuszczycowego zapalenia stawów — reumatoidalnego zapalenia stawów, w tym w mlodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów (w niektórych przypadkach może być wymagane podawanie małych dawek jako leczenie podtrzymujqce) — zesztywniaj4cego zapalenia stawów kregosłupa — ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej — ostrego nieswoistego zapalenia pochewki ciçgna — ostrego dnawego zapalenia stawów MN!STERSVO Polltyk Lekowej Farrnacji — pourazowej choroby zwyrodnieniowej stawów Departament OO952 Wrszawa , cw ItS — zapalenia blony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów — zapalenia nadklykcia Ukiadowe choroby tkanki lqcznej W okresie zaostrzenia lub jako leczenie podtrzymujace w przebiegu: — tocznia rumieniowatego układowego (i zapalenia nerek w przebiegu tocznia) — zapalenia wie1omiçniowego i zapalenia skórno-mięśniowego — ostrego reumatycznego zapalenia miçnia sercowego — polimialgii reumatycznej — olbrzymiokomórkowego zapalenia tQtnic Choroby dermatologiczne — pęcherzyca — pecherzowe opryszczkowate zapalenie skory — ciężka odmiana rumienia wielopostaciowego (zesp&1 Stevens-Johnsona) — złuszczające zapalenie skóry — ziarniniak grzybiasty — ciężka postać łuszczycy — ciężka postać łojotokowego zapalenia skóry Choroby alergiczne Leczenie cieżkich chorób alergicznych, w przypadku, kiedy inne metody leczenia sa nieskuteczne: — sezonowy lub całoroczny alergiczny nieżyt nosa — choroba posurowicza — astma oskrzelowa — reakcje nadwra1iwoci na leki — wyprysk kontaktowy (kontaktowe zapalenie skóry) — atopowe zapalenie skóry Choroby oczu Ciężkie ostre i przewlekle procesy alergiczne i zapalne obejmujące oko i jego przydatki, takie jak: — alergiczne owrzodzenia rogówki — pólpasiec oczny — zapalenie w obrębie odcinka przedniego oka — rozsiane zapalenie blony naczyniowej tylnego odcinka oka Izapalenie naczyniówki — wspótczulne zapalenie blony naczyniowej — alergiczne zapalenie spojówek — zapalenie rogówki — zapalenie naczyniówki isiatkówki — zapalenie nerwu wzrokowego — zapalenie tçczówki, zapalenie tçczówki i ciala rzeskowego Choroby ukiadu oddechowego — objawowa sarkoidoza — zespó Loefflera niepoddaj4cy sic leczeniu innymi rodkami — beryloza — piorunuj4ca lub rozsiana gru±Iica ptuc, jednoczenie odpowiednim Ieczeniem chemioterapeutykiem przeciwgru1iczym — zachlystowe zapalenie puc MNSTERSTW0 ZDPfj:r- 0eprtament Polftyk Lekow IFarmac 00-952 Warszaw u. Mkxowe 15 Choroby krwi — samoistna plamica ma*oplytkowa u doroslych — wtórna ma1oplytkowoá u doroslych — nabyta (autoimmunologiczna) niedokrwistoá hemolityczna — niedobór erytroblastów w szpiku — wrodzona niedokrwistoó hipoplastyczna Choroby nowotworowe Leczenie paliatywne: — bialaczki ichloniaków u doroslych — ostrej bialaczki u dzieci Obrzçki W celu wywolania diurezy albo remisji proteinurii w zespole nerezycowym, bez mocznicy, idiopatycznym lub w przebiegu tocznia rumieniowatego. Choroby przewodu pokarmowego W zaostrzeniu przebiegu: — wrzodziejqcego zapalenia jelita grubego — choroby Leniowskiego-Crohna Choroby ukiadu nerwowego — zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego obrzçk môzgu zwiqzany z obecnoci, guza mózgu Inne — przeszczepianie narzadów Zaburzenia endokrynologiczne — pierwotna lub wtórna niedoczynnoá kory nadnerczy — (Hydrokortyzon lub kortyzon sq lekami z wyboru. W razie koniecznoci syntetyczne analogi moga byá stosowane jednoczenie zmineralokortykosteroidami. U niemow1qt i dzieci suplementacja mineralokortykosteroidów jest szczegolnie istotna.) — wrodzony przerost nadnerczy — nieropne zapalenia tarczycy — hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Pfizer
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2012-11-02

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję