Twitter

Neupogen® (Filgrastim (G-CSF))

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Neupogen®
Nazwa międzynarodowa: Filgrastim (G-CSF)
Nazwa substancji czynnej: Filgrastimum
Firma farmaceutyczna: Amgen
Podmiot odpowiedzialny: Amgen Europe
Link: http://www.neupogen.com/pi.html
Schematy Chemioterapii: CODOX-M ± R,
Zarejestrowane wskazania: neutropenia
Więcej informacji: Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Neupogen® (Filgrastim (G-CSF))
Wskazania:
Neupogen jest wskazany u pacjentów poddawanych chemioterapii onkologicznej z powodu chorób nowotworowych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołu mielodysplastycznego), w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii przebiegającej z gorączką, oraz u chorych poddawanych leczeniu mieloablacyjnemu, a następnie zabiegowi przeszczepiania szpiku kostnego, w celu skrócenia czasu trwania i zmniejszenia klinicznych następstw neutropenii. Neupogen jest wskazany w celu mobilizacji autologicznych komórek progenitorowych do krwi obwodowej, w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią mielosupresyjną. Przetoczenie takich komórek po leczeniu mielosupresyjnym lub mieloablacyjnym powoduje przyspieszenie regeneracji hematopoezy. Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia preparatem Neupogen są podobne u dorosłych i u dzieci poddanych terapii lekami cytoredukcyjnymi. U chorych na ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenię przebiegającą z bezwzględną liczbą granulocytów obojętnochłonnych (ANC, absolute neutrophil count) =< 0.5 x 109/l, u których w wywiadzie stwierdza się ciężkie lub nawracające zakażenia, zarówno u dzieci jak i u dorosłych, w celu zwiększenia liczby granulocytów obojętnochłonnych w krwi obwodowej oraz w celu zmniejszenia częstości występowania i skrócenia czasu trwania zakażeń wskazane jest przedłużone stosowanie leku Neupogen.
Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Neupogen
Filgrastimum
EAN: 5909990312214
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań, 300 μg/ml
Opakowanie:5 fiol.po 1 ml
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:607,50
Cena hurtowa brutto:637,88
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:470,21
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Neupogen
Filgrastimum
EAN: 5909990830510
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań, 600 μg/ml
Opakowanie:1 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:121,50
Cena hurtowa brutto:127,58
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:94,04
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Neupogen
Filgrastimum
EAN: 5909990830619
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań, 960 μg/ml
Opakowanie:1 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:181,44
Cena hurtowa brutto:190,51
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:150,47
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Amgen
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2013-03-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję