Twitter

Paclitaxel - ratiopharm (Paclitaxel)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Paclitaxel - ratiopharm
Nazwa międzynarodowa: Paclitaxel
Nazwa substancji czynnej: Paclitaxelum
Firma farmaceutyczna: ratiopharm
Podmiot odpowiedzialny: ratiopharm
Schematy Chemioterapii: Paclitaxel + cisplatin, Paclitaxel + Carboplatin, AP (AT, Doxorubicin + Paclitaxel), EP (ET, Epirubicin + Paclitaxel), GT (Gemcitabine + Paclitaxel), Paclitaxel, Paclitaxel 100, Paclitaxel + cisplatin, TAP, Paclitaxel + Carboplatin, Cisplatin + Paclitaxel , Cisplatin + Paclitaxel 200, Paclitaxel + Carboplatin, Paclitaxel + Cisplatin + 5-FU, Paclitaxel + Carboplatin, Paclitaxel + Cisplatin, Paclitaxel + Carboplatin, TIP,
Zarejestrowane wskazania: rak jajnika, rak piersi, rak płuc
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Paclitaxel - ratiopharm (Paclitaxel)
Wskazania:

RAK jajnika: Paklitaksel jest wskazany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z cisplatyną zaawansowanej postaci raka jajnika.- jako lek pierwszego rzutu, paklitaksel w połączeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu chorych na zaawansowaną lub resztkową postać (>1 cm) raka, po wcześniejszej laparotomii.- jako lek drugiego rzutu jest wskazany w leczeniu guzów przerzutowych jajników w przypadkach, w których standardowe leczenie z zastosowaniem platyny okazało się nieskuteczne. Rak piersi- wskazany jest w początkowym leczeniu zaawansowanych lub przerzutowych postaci raka piersi , zarówno w skojarzeniu z antracyklinami u chorych, u których można zastosować leczenie antracyklinami jak i w skojarzeniu z trastuzumabem u chorych ze zwiększoną ekspresją receptora HER-2 n a poziomie 3+ oznaczanum w badaniu immunohistochemicznym, u których leczneie antracyklinami nie jest odpowiednie ( patrz punkty 4.4. i 5.1.) W monoterapii paklitaksel jest wskazany w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których standardowa terapia z zastosowaniem antracyklin nie przyniosła porawy lub, u których nie można było ich zastosować. Palklitaksel jest wskazany w leczeniu uzupełniającyjm raka piersi u chorych , u których istnieją wskazania do leczenia uzupełniającego, z zajętymi węzłami chłonnymi i nowotworem nie wykazującym ekspresjii receptorów estrogenowych i progestagenowych. Zaawansowana postać niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC)- Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w skojarzeniu z cisplatyną u pacjentów, u których nie można zastosować radykalnego leczenia chirurgicznego i (lub) radioterapii. Niewielka ilość danych potwierdza skuteczność zastosowania leku w tym wskazaniu.

Inne produkty firmy farmaceutycznej    ratiopharm
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2012-11-07

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję