Twitter

Paclitaxel-Ebewe (Paclitaxel)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Paclitaxel-Ebewe
Nazwa międzynarodowa: Paclitaxel
Nazwa substancji czynnej: Paclitaxelum
Firma farmaceutyczna: Sandoz
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz
Schematy Chemioterapii: Paclitaxel + cisplatin, Paclitaxel + Carboplatin, AP (AT, Doxorubicin + Paclitaxel), EP (ET, Epirubicin + Paclitaxel), GT (Gemcitabine + Paclitaxel), Paclitaxel, Paclitaxel 100, Paclitaxel + cisplatin, TAP, Paclitaxel + Carboplatin, Cisplatin + Paclitaxel , Cisplatin + Paclitaxel 200, Paclitaxel + Carboplatin, Paclitaxel + Cisplatin + 5-FU, Paclitaxel + Carboplatin, Paclitaxel + Cisplatin, Paclitaxel + Carboplatin, TIP,
Rekomendacja AOTM: Nr169/2013, 2013-12-02
Zarejestrowane wskazania: rak jajnika, rak piersi, rak płuc, mięsak Kaposiego
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Paclitaxel-Ebewe (Paclitaxel)
Wskazania:

Rak jajnika: w chemioterapii pierwszego rzutu w raku jajnika, paklitaksel jest wskazany w leczeniu skojarzonym z cisplatyną pacjentów z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm) po wcześniejszej lapatomii. W chemioterapii drugiego rzutu raka jajnika, paklitaksel jest wskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami w przypadkach, w których standardowe leczenie schematami zawierającymi platynę okazało się nieskuteczne.Rak piersi: w leczeniu uzupełniającym (adjuwantowym) , paklitaksel jest wskazany u pacjentów z przerzutami do węzłów chłonnych po standardowej terapii wielolekowej zawierająćej antracyklinę i cyklofosfamid (AC). Leczenie uzupełniające należy rozważyć jako alternatywę do przedłużonego podawania terapii wielolekowej AC. Paklitaksel jest wskazany do początkowego leczenia miejscowego zaawansowanych postaci raka piersi z przerzutami, zarówno w skojarzeniu z antracyklinami u pac. uktórych można zastosować leczenie antracyklinami lub w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentów ze zwiększoną ekspresją receptora HER-2 na poziomie 3+ oznaczonym metodą immunohistochemiczną, u których leczenie antracyklinami jest nieodpowiednie. W monoterapii raka piersi z przerzutami paklitaksel jest wskazany w leczeniu pacjentów , u których standardowe leczenie antracyklinami okazało się nieskuteczne lub jest nieodowiednie. Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca: paklitaksel w leczeniu skojarzonym z cisplatyną jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do zabiegu operacyjnego dajeego potencjalną szansę na wyleczenie i (lub) do radioterapii. Mięsak Kaposi`ego w przebiegu AIDS: Paklitaksel jest wskazany w leczeniu zaawansowanego mięsaka Kaposi`ego występującego w przebiegu AIDS u pacjentów, u których leczenie antracyklinami liposomalnymi okazało się nieskuteczne, Nieliczne dane potwierdzają skuteczność leku w tym wskazaniu.

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Paclitaxel-Ebewe
Paclitaxelum
EAN: 5909990018390
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
Opakowanie:1 fiol.po 16,7 ml
Grupa Limitowa:1032.0, Paclitaxelum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.47. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Paclitaxelum,
Urzędowa cena zbytu:108,00
Cena hurtowa brutto:113,40
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:113,40
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Paclitaxel-Ebewe
Paclitaxelum
EAN: 5909990018406
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
Opakowanie:1 fiol.po 25 ml
Grupa Limitowa:1032.0, Paclitaxelum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.47. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Paclitaxelum,
Urzędowa cena zbytu:145,80
Cena hurtowa brutto:153,09
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:153,09
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Paclitaxel-Ebewe
Paclitaxelum
EAN: 5909990018383
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
Opakowanie:1 fiol.po 5 ml
Grupa Limitowa:1032.0, Paclitaxelum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.47. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Paclitaxelum,
Urzędowa cena zbytu:32,40
Cena hurtowa brutto:34,02
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:34,02
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Paclitaxel-Ebewe
Paclitaxelum
EAN: 5909990018420
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
Opakowanie:1 fiol.po 50 ml
Grupa Limitowa:1032.0, Paclitaxelum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.47. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Paclitaxelum,
Urzędowa cena zbytu:324,00
Cena hurtowa brutto:340,20
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:340,20
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Sandoz
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2013-12-06

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję