Twitter

Paclitaxin (Paclitaxel)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Paclitaxin
Nazwa międzynarodowa: Paclitaxel
Nazwa substancji czynnej: Paclitaxelum
Firma farmaceutyczna: Teva
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska
Schematy Chemioterapii: Paclitaxel + cisplatin, Paclitaxel + Carboplatin, AP (AT, Doxorubicin + Paclitaxel), EP (ET, Epirubicin + Paclitaxel), GT (Gemcitabine + Paclitaxel), Paclitaxel, Paclitaxel 100, Paclitaxel + cisplatin, TAP, Paclitaxel + Carboplatin, Cisplatin + Paclitaxel , Cisplatin + Paclitaxel 200, Paclitaxel + Carboplatin, Paclitaxel + Cisplatin + 5-FU, Paclitaxel + Carboplatin, Paclitaxel + Cisplatin, Paclitaxel + Carboplatin, TIP,
Zarejestrowane wskazania: rak jajnika, rak piersi, rak płuc, mięsak Kaposiego
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Paclitaxin (Paclitaxel)
Wskazania:

Rak jajnika: w chemioterapii pierwszego rzutu w raku jajnika, Paklitaxin jest wskazany w leczeniu skojarzonym z cisplatyną pacjentów z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm) po wcześniejszej lapatomii. W chemioterapii drugiego rzutu raka jajnika, paklitaksel jest wskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami w przypadkach, w których standardowe leczenie schematami zawierającymi platynę okazało się nieskuteczne.Rak piersi: w leczeniu uzupełniającym (adjuwantowym) , paklitaksel jest wskazany u pacjentów z przerzutami do węzłów chłonnych po standardowej terapii wielolekowej zawierająćej antracyklinę i cyklofosfamid (AC). Leczenie uzupełniające należy rozważyć jako alternatywę do przedłużonego podawania terapii wielolekowej AC. Paklitaxin jest wskazany do początkowego leczenia miejscowego zaawansowanych postaci raka piersi z przerzutami, zarówno w skojarzeniu z antracyklinami u pac. uktórych można zastosować leczenie antracyklinami lub w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentów ze zwiększoną ekspresją receptora HER-2 na poziomie 3+ oznaczonym metodą immunohistochemiczną, u których leczenie antracyklinami jest nieodpowiednie. W monoterapii raka piersi z przerzutami Paklitaxin jest wskazany w leczeniu pacjentów , u których standardowe leczenie antracyklinami okazało się nieskuteczne lub jest nieodowiednie. Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca: Paklitaxin w leczeniu skojarzonym z cisplatyną jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do zabiegu operacyjnego dajeego potencjalną szansę na wyleczenie i (lub) do radioterapii. Mięsak Kaposi`ego w przebiegu AIDS: Paklitaxin jest wskazany w leczeniu zaawansowanego mięsaka Kaposi`ego występującego w przebiegu AIDS u pacjentów, u których leczenie antracyklinami liposomalnymi okazało się nieskuteczne, Nieliczne dane potwierdzają skuteczność leku w tym wskazaniu.

Inne produkty firmy farmaceutycznej    Teva
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2012-11-07

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję