Twitter

Revlimid® (Lenalidomid)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Revlimid®
Nazwa międzynarodowa: Lenalidomid
Nazwa substancji czynnej: Lenalidomid
Firma farmaceutyczna: Celgene
Podmiot odpowiedzialny: Celgene Europe
Rekomendacja AOTM: Nr25/2015, 2015-03-30
Zarejestrowane wskazania: Szpiczak mnogi, zespoły mielodysplastyczne, Chłoniak z komórek płaszcza
Więcej informacji: Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Revlimid® (Lenalidomid)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Szpiczak mnogi

Produkt Revlimid w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu podtrzymującym dorosłych pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych.

Produkt Revlimid w terapii skojarzonej (patrz punkt 4.2) jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu.

Produkt Revlimid w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia.

Zespoły mielodysplastyczne

Produkt Revlimid w monoterapii jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q, jeżeli inne sposoby leczenia są niewystarczające lub niewłaściwe.

Chłoniak z komórek płaszcza

Produkt Revlimid w monoterapii wskazany jest wl eczeniu dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza (patrz punkty 4.4 i 5.1). 

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Revlimid
Lenalidomidum
EAN: 5909990086702
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:kaps. twarde, 10 mg
Opakowanie:21 szt.
Grupa Limitowa:1120.0, Lenalidomid
Wskazanie:plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
plik pdfB.84 Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q, c 90.0, d 46
Urzędowa cena zbytu:14276,96
Cena hurtowa brutto:14990,81
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:14990,81
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Revlimid
Lenalidomidum
EAN: 5909990086764
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:kaps. twarde, 15 mg
Opakowanie:21 kaps.
Grupa Limitowa:1120.0, Lenalidomid
Wskazanie:plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego, c 90.0
Urzędowa cena zbytu:15059,12
Cena hurtowa brutto:15812,08
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:15812,08
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Revlimid
Lenalidomidum
EAN: 5909990086771
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:kaps. twarde, 25 mg
Opakowanie:21 kaps.
Grupa Limitowa:1120.0, Lenalidomid
Wskazanie:plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego, c 90.0
Urzędowa cena zbytu:16564,76
Cena hurtowa brutto:17393,00
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:17393,00
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Revlimid
Lenalidomidum
EAN: 5909990086696
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:kaps. twarde, 5 mg
Opakowanie:21 szt.
Grupa Limitowa:1120.0, Lenalidomid
Wskazanie:plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
plik pdfB.84 Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q, c 90.0, d 46
Urzędowa cena zbytu:13616,86
Cena hurtowa brutto:14297,70
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:14297,70
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Celgene
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-03-08

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję