Twitter

Avastin® (Bevacizumab)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Avastin®
Nazwa międzynarodowa: Bevacizumab
Nazwa substancji czynnej: Bevacizumabum
Firma farmaceutyczna: Roche
Podmiot odpowiedzialny: Roche Polska
Schematy Chemioterapii: IFL-BEVACIZUMAB (IFL-B, B-IFL), Bevacizumab,
Rekomendacja AOTM: Nr10/2015, 2015-02-09
Zarejestrowane wskazania: rak jelita grubego, rak piersi, rak płuc, rak nerki, rak jajnika
Więcej informacji: Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Avastin® (Bevacizumab)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Bewacyzumab w skojarzeniu z chemioterapią opartą na fluoropirymidynie jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami.

Terapia skojarzona bewacyzumabem z chemioterapią opartą o paklitaksel jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących statusu receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2), patrz punkt 5.1 ChPL.

Terapia skojarzona bewacyzumabem z kapecytabinąjest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny, nie został uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupełniającego w czasie ostatnich 12 miesięcy nie powinni być leczeni produktem Avastin w skojarzeniu z kapecytabiną. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących statusu receptora HER2, patrz punkt 5.1.

Bewacyzumab w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa.

Bewacyzumab w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, z aktywującymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) (patrz punkt 5.1 ChPL).

Bewacyzumab w skojarzeniu z interferonem alfa-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym i (lub) rozsianym rakiem nerki.

Bewacyzumab w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej.

Bewacyzumab w skojarzeniu z karboplatyną i gemcytabinąjest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z pierwszym nawrotem wrażliwego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wcześniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków działających na receptor dla VEGF.

Bewacyzumab w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub pegylowaną liposomalną doksorubicyną jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotem opornego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wcześniej nie więcej niż dwa schematy chemioterapii i u których nie stosowano wcześniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków działających na receptor dla VEGF (patrz punkt 5.1 ChPL).

Bewacyzumab, w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyną lub alternatywnie u pacjentek, które nie mogą być leczone związkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentek z przetrwałym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy (patrz punkt 5.1 ChPL).

Data aktualizacji: 19.07.2016

Avastin (bewacyzumab) w skojarzeniu z chemioterapią opartą na fluoropirymidynie jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami.
Terapia skojarzona produktem Avastin z chemioterapią opartą o paklitaksel jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących statusu receptora HER2, patrz punkt 5.1.
Terapia skojarzona produktem Avastin z kapecytabiną jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny, nie został uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny
w ramach leczenia uzupełniającego w czasie ostatnich 12 miesięcy nie powinni być leczeni produktem Avastin w skojarzeniu z kapecytabiną. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących statusu receptora HER2, patrz punkt 5.1.
Avastin w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa.
Avastin w skojarzeniu z interferonem alfa-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym i (lub) rozsianym rakiem nerki.
Avastin w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO) nabłonkowym rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej.
Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Avastin
Bevacizumabum
EAN: 5909990010486
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/4 ml
Opakowanie:1 fiol.po 4 ml
Grupa Limitowa:1095.0, Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - bewacyzumab
Wskazanie:plik pdf B4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
plik pdf B.50 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika, c 18 – c 20, c 56, c 57, c 48
Urzędowa cena zbytu:1171,80
Cena hurtowa brutto:1230,39
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:658,26
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Avastin
Bevacizumabum
EAN: 5909990010493
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg/16 ml
Opakowanie:1 fiol.po 16 ml
Grupa Limitowa:1095.0, Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - bewacyzumab
Wskazanie:plik pdf B4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
plik pdf B.50 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika, c 18 – c 20, c 56, c 57, c 48
Urzędowa cena zbytu:4687,20
Cena hurtowa brutto:4921,56
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:2633,05
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Roche
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-07-19

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję