Twitter

Zarzio® (Filgrastim (G-CSF))

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Zarzio®
Nazwa międzynarodowa: Filgrastim (G-CSF)
Nazwa substancji czynnej: Filgrastimum
Firma farmaceutyczna: Sandoz
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz
Schematy Chemioterapii: CODOX-M ± R,
Zarejestrowane wskazania: neutropenia
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Zarzio® (Filgrastim (G-CSF))
Wskazania:

Wskazania do stosowania

 • Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania gorączki neutropenicznej u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz skrócenie czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania filgrastymu są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi.

 • Mobilizacja komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPCs).
 • U pacjentów (dzieci lub dorośli) z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofilów (ANC) ≤ 0,5 x 109/1 oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie filgrastymu jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofilów oraz zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem.
 • Leczenie przewlekłej neutropenii (ANC ≤ 1,0 x 109/1) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.

Data aktualizacji: 19.04.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Zarzio
Filgrastimum
EAN: 5909990687787
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu:145,47
Cena hurtowa brutto:152,74
Cena detaliczna:168,80
Wysokość limitu finansowania:162,74
Poziom:ryczałt
Dopłata:9,26
Zarzio
Filgrastimum
EAN: 5909990687848
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu:230,31
Cena hurtowa brutto:241,83
Cena detaliczna:260,38
Wysokość limitu finansowania:260,38
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,20
Zarzio
Filgrastimum
EAN: 5909990687763
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml
Opakowanie:1 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:81,32
Cena hurtowa brutto:85,39
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:85,39
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Zarzio
Filgrastimum
EAN: 5909990687787
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:219,45
Cena hurtowa brutto:230,42
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:230,42
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Zarzio
Filgrastimum
EAN: 5909990687800
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml
Opakowanie:1 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:115,52
Cena hurtowa brutto:121,30
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:121,30
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Zarzio
Filgrastimum
EAN: 5909990687848
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:351,17
Cena hurtowa brutto:368,73
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:368,73
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Sandoz
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-04-19

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję