Twitter

Tevagrastim® (Filgrastim (G-CSF))

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Tevagrastim®
Nazwa międzynarodowa: Filgrastim (G-CSF)
Nazwa substancji czynnej: Filgrastimum
Firma farmaceutyczna: Teva
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska
Schematy Chemioterapii: CODOX-M ± R,
Zarejestrowane wskazania: neutropenia
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Tevagrastim® (Filgrastim (G-CSF))
Wskazania:

Wskazania do stosowania:

Tevagrastim® jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania filgrastymu są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi.

Tevagrastim jest wskazany w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC).

U pacjentów, dzieci lub dorosłych z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofilów (ANC) ≤ 0,5 x 109/L oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, przewlekłe podawanie preparatu Tevagrastim jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofilów oraz zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem.

Tevagrastim jest wskazany w leczeniu przewlekłej neutropenii (ANC  1,0 x 109/L) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.

Data aktualizacji: 02.04.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Tevagrastim
Filgrastimum
EAN: 5909990739394
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę
Grupa Limitowa:133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu:136,30
Cena hurtowa brutto:143,12
Cena detaliczna:159,18
Wysokość limitu finansowania:159,18
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,20
Tevagrastim
Filgrastimum
EAN: 5909990739455
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml
Opakowanie:5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę
Grupa Limitowa:133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu:224,64
Cena hurtowa brutto:235,87
Cena detaliczna:254,42
Wysokość limitu finansowania:254,42
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,20
Tevagrastim
Filgrastimum
EAN: 5909990739394
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:280,80
Cena hurtowa brutto:294,84
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:294,84
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Tevagrastim
Filgrastimum
EAN: 5909990739455
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml
Opakowanie:5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:459,00
Cena hurtowa brutto:481,95
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:481,95
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Teva
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-04-02

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję