Twitter

Emend (Aprepitant)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Emend
Nazwa międzynarodowa: Aprepitant
Nazwa substancji czynnej: Aprepitantum
Firma farmaceutyczna: MSD
Podmiot odpowiedzialny: Merck Sharp & Dohme
Link: http://www.emend.com/
Zarejestrowane wskazania: nudności, przeciwwymiotny
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Emend (Aprepitant)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Należy rozważyć wytyczne leczenia klinicznego w odniesieniu do potrzeby profilaktycznego leczenia nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych.

Zalecana dawka doustna produktu leczniczego EMEND to pojedyncza dawka 40 mg podawana w ciągu 3 godzin przed wprowadzeniem znieczulenia ogólnego.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Płeć

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki ze względu na płeć (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u poddawanych hemodializie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Istnieją ograniczone dane dotyczące pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby i brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U tych pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania aprepitantu (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego EMEND 40 mg u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punktach 5.1 oraz 5.2, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Kapsułkę twardą należy połykać w całości. EMEND można przyjmować niezależnie od posiłków.

Data aktualizacji: 20.04.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Emend
Aprepitantum
EAN: 5909990007387
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. twarde, 125 mg, 80 mg
Opakowanie:3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)
Grupa Limitowa:8.0, Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant
Wskazanie:Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka, wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
Urzędowa cena zbytu:64,80
Cena hurtowa brutto:68,04
Cena detaliczna:79,34
Wysokość limitu finansowania:79,34
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,20
Emend
Aprepitantum
EAN: 5909990007387
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
Opakowanie:3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)
Grupa Limitowa:1114.0, Aprepitant
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.12. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Aprepitantum,
Urzędowa cena zbytu:64,80
Cena hurtowa brutto:68,04
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:68,04
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    MSD
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-04-20

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję