Twitter

Docetaxel - Ebewe (Docetaxel)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Docetaxel - Ebewe
Nazwa międzynarodowa: Docetaxel
Nazwa substancji czynnej: Docetaxelum
Firma farmaceutyczna: Ebewe
Podmiot odpowiedzialny: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Schematy Chemioterapii: TC (DC), DCF, TC (DC), TAC, AD (Doxorubicin + Docetaxel), Docetaxel + capecitabine, Docetaxel + Trastuzumab, THC (TDC), Docetaxel + Cisplatin, TIC, TPF, Docetaxel + Cisplatin, Docetaxel + Cisplatin 100, Docetaxel + Carboplatin, Gemcitabine + Docetaxel, Docetaxel + Carboplatin, Docetaxel + Prednisone, Gemcitabine + Docetaxel,
Zarejestrowane wskazania: rak piersi, Niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC, NDRP), rak gruczołu krokowego, rak żołądka, rak głowy i szyi
Więcej informacji: Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Docetaxel - Ebewe (Docetaxel)
Wskazania:

Rak piersi
Docetaxel-Ebewe w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem jest wskazany w leczeniu
uzupełniającym u pacjentów z:

 • operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych
 • operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych.

Leczenie uzupełniające u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych powinno być ograniczone do pacjentów kwalifikujących się do otrzymania chemioterapii zgodnie z międzynarodowymi kryteriami dla pierwotnego leczenia wczesnego raka piersi.

Docetaxel-Ebewe w skojarzeniu z doksorubicyną jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej leków cytotoksycznych w tym wskazaniu. 

Docetaxel-Ebewe w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu wcześniej stosowanych leków cytotoksycznych. Wcześniejsze leczenie powinno zawierać antracyklinę lub lek alkilujący.

Docetaxel-Ebewe w połączeniu z trastuzumabem jest wskazany w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których guzy wykazują nadekspresję genu HER2 i którzy wcześniej nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów.

Docetaxel-Ebewe w skojarzeniu z kapecytabiną jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu stosowanej wcześniej chemioterapii cytotoksycznej. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracyklinę.

Niedrobnokomórkowy rak płuc
Docetaxel-Ebewe jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii.

Docetaxel-Ebewe w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii w tym wskazaniu.

Rak gruczołu krokowego
Docetaxel-Ebewe w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem wskazany jest do leczenia pacjentów z hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami.

Gruczolakorak żołądka
Docetaxel-Ebewe w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem wskazany jest w leczeniu gruczolakoraka żołądka z przerzutami, w tym gruczolakoraka wpustu żołądka u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii w celu leczenia przerzutów.

Rak głowy i szyi
Docetaxel-Ebewe w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem jest wskazany do leczenia indukcyjnego pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi.

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Docetaxel - Ebewe
Docetaxelum
EAN: 5909990850280
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
Opakowanie:1 fiol.po 16 ml
Grupa Limitowa:1013.0, Docetaxelum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.19. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Docetaxelum,
Urzędowa cena zbytu:432,00
Cena hurtowa brutto:453,60
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:453,60
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Docetaxel - Ebewe
Docetaxelum
EAN: 5909990777006
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
Opakowanie:1 fiol.po 2 ml
Grupa Limitowa:1013.0, Docetaxelum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.19. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Docetaxelum,
Urzędowa cena zbytu:54,00
Cena hurtowa brutto:56,70
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:56,70
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Docetaxel - Ebewe
Docetaxelum
EAN: 5909990777020
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
Opakowanie:1 fiol.po 8 ml
Grupa Limitowa:1013.0, Docetaxelum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.19. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Docetaxelum,
Urzędowa cena zbytu:216,00
Cena hurtowa brutto:226,80
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:226,80
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Ebewe
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-03-07

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję