Twitter

Binocrit® (Epoetin alfa)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Binocrit®
Nazwa międzynarodowa: Epoetin alfa
Nazwa substancji czynnej: Epoetinum alfa
Firma farmaceutyczna: Sandoz
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz
Zarejestrowane wskazania: niedokrwistość
Więcej informacji: Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Binocrit® (Epoetin alfa)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Binocrit jest wskazany w leczeniu niedokrwistości objawowej związanej z przewlekłą niewydolnością nerek:

 • u dorosłych i pacjentów pediatrycznych w wieku od 1 roku do 18 lat poddawanych hemodializie oraz pacjentów dorosłych poddawanych dializie otrzewnowej (patrz punkt 4.4 ChPL).
 • u dorosłych z niewydolnością nerek, która nie wymaga jeszcze leczenia dializą, w leczeniu ciężkiej niedokrwistości pochodzenia nerkowego, której towarzyszą objawy kliniczne (patrz punkt 4.4 ChPL).

Binocrit jest wskazany do stosowania u dorosłych otrzymujących chemioterapię z powodu guzów litych, chłoniaka złośliwego lub szpiczaka mnogiego oraz pacjentów, u których przetoczenie krwi może być konieczne ze względu na stan ogólny (np. stan układu krążenia, niedokrwistość na początku chemioterapii), w leczeniu niedokrwistości i w celu zmniejszenia ilości przetoczeń krwi.

Binocrit jest wskazany do stosowania u dorosłych zakwalifikowanych do programu przetoczeń w celu uzyskania większej ilości krwi autologicznej. Leczenie należy stosować jedynie u pacjentów z umiarkowaną niedokrwistością (zakres stężenia hemoglobiny [Hb] od 10 do 13 g/dl [od 6,2 do 8,1 mmol/1], bez niedoboru żelaza), kiedy procedury oszczędzające krew są niedostępne lub niewystarczające i kiedy planowy duży zabieg chirurgiczny wymaga znacznej objętości krwi (nie mniej niż 4 jednostki krwi dla kobiet i nie mniej niż 5 jednostek dla mężczyzn).

Binocrit jest wskazany do stosowania u dorosłych bez niedoboru żelaza przed dużymi operacjami ortopedycznymi w trybie planowym, z dużym ryzykiem powikłań po przetoczeniu krwi, w celu zmniejszenia narażenia na przetoczenia krwi allogenicznej. Zastosowanie leku należy ograniczyć do chorych z umiarkowaną niedokrwistością (np. zakres stężenia hemoglobiny od 10 do 13 g/dl lub od 6,2 do 8,1 mmol/1), gdy brak możliwości dokonania przetoczenia krwi autologicznej oraz przy przewidywanej umiarkowanej utracie krwi (od 900 do 1800 ml).

Data aktualizacji: 21.05.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Binocrit
Epoetinum alfa
EAN: 5909990072378
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:roztwór do wstrzykiwań, 1000 j.m./0,5 ml
Opakowanie:6 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:1043.0, czynniki stymulujące erytropoezę
Wskazanie:plik pdf B.37 Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, n 18
Urzędowa cena zbytu:162,00
Cena hurtowa brutto:170,10
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:170,10
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Binocrit
Epoetinum alfa
EAN: 5909990072392
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:roztwór do wstrzykiwań, 2000 j.m./ml
Opakowanie:6 amp-strz.po 1 ml
Grupa Limitowa:1043.0, czynniki stymulujące erytropoezę
Wskazanie:plik pdf B.37 Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, n 18
Urzędowa cena zbytu:324,00
Cena hurtowa brutto:340,20
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:340,20
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Binocrit
Epoetinum alfa
EAN: 5909990072439
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:roztwór do wstrzykiwań, 3000 j.m./0,3 ml
Opakowanie:6 amp-strz.po 0,3 ml
Grupa Limitowa:1043.0, czynniki stymulujące erytropoezę
Wskazanie:plik pdf B.37 Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, n 18
Urzędowa cena zbytu:486,00
Cena hurtowa brutto:510,30
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:510,30
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Binocrit
Epoetinum alfa
EAN: 5909990072453
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:roztwór do wstrzykiwań, 4000 j.m./0,4 ml
Opakowanie:6 amp-strz.po 0,4 ml
Grupa Limitowa:1043.0, czynniki stymulujące erytropoezę
Wskazanie:plik pdf B.37 Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, n 18
Urzędowa cena zbytu:648,00
Cena hurtowa brutto:680,40
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:680,40
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Binocrit
Epoetinum alfa
EAN: 5909990072477
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m./0,5 ml
Opakowanie:6 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:1043.0, czynniki stymulujące erytropoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.04. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Epoetinum alfa,
Urzędowa cena zbytu:648,00
Cena hurtowa brutto:680,40
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:680,40
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Sandoz
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-05-22

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję