Twitter

Cyclaid (Ciclosporin)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Cyclaid
Nazwa międzynarodowa: Ciclosporin
Nazwa substancji czynnej: Ciclosporinum
Firma farmaceutyczna: Apotex
Podmiot odpowiedzialny: Apotex
Zarejestrowane wskazania: łuszczyca, przeszczep szpiku, przeszczepy narządowe, RZS
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Cyclaid (Ciclosporin)
Wskazania:

Jednocześnie z innymi lekami immunosupresyjnymi w celu zapobiegania ostremu lub przewlekłemu odrzuceniu przeszczepu po allogenicznej transplantacji nerek, wątroby, serca, serca z płucami, płuc lub trzustki.

Leczenie odrzucenia przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymujących inne leki immunosupresyjne.

Zapobieganie i leczenie choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang.: graft-versus-host-disease - GVHD) w następstwie allogenicznegogo przeszczepu szpiku.

Leczenie ciężkiej łuszczycy, szczególnie typu płytkowego, u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia układowego są niewystarczająco skuteczne.

Leczenie ciężkiego atopowego zapalenia skóry u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia są nieskuteczne lub niewskazane.

Leczenie steroidozależnego i steroidoopornego zespołu nerczycowego u dorosłych i dzieci, wywołanego przez choroby kłębuszków nerkowych, takie jak: nefropatia ze zmianami minimalnymi, ogniskowe i segmentowe stwardnienie kłębuszków lub błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych, u pacjentów, u których glikokortykosteroidy i leki alkilujące są niewystarczająco skuteczne lub związane ze zbyt dużym ryzykiem.

Cyclaid może być stosowany do wywołania remisji i jej utrzymania. Może też być stosowany do podtrzymania remisji wywołanej przez kortykosteroidy, co pozwala zmniejszyć ich dawkę.

Leczenie ciężkiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłóch, u których konwencjonalne metody leczenia,  obejmujące przynajmniej jeden lek modyfikujący przebieg choroby (ang.: disease-modifying antirheumatic drugs - DMARD - na przykład niskie dawki metotreksatu) okazały się niewystarczające.

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Cyclaid
Ciclosporinum
EAN: 5909990787463
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. miękkie, 100 mg
Opakowanie:50 szt.
Grupa Limitowa:137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, <1>choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia; anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
Urzędowa cena zbytu:238,08
Cena hurtowa brutto:249,98
Cena detaliczna:268,46
Wysokość limitu finansowania:268,12
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,54
Cyclaid
Ciclosporinum
EAN: 5909990787289
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. miękkie, 25 mg
Opakowanie:50 szt.
Grupa Limitowa:137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, <1>choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia; anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
Urzędowa cena zbytu:53,95
Cena hurtowa brutto:56,65
Cena detaliczna:67,13
Wysokość limitu finansowania:67,03
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,30
Cyclaid
Ciclosporinum
EAN: 5909990787357
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. miękkie, 50 mg
Opakowanie:50 szt.
Grupa Limitowa:137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, <1>choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia; anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
Urzędowa cena zbytu:113,89
Cena hurtowa brutto:119,58
Cena detaliczna:134,06
Wysokość limitu finansowania:134,06
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,20
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Apotex
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2013-03-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję