Twitter

Docetaxel Accord (Docetaxel)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Docetaxel Accord
Nazwa międzynarodowa: Docetaxel
Nazwa substancji czynnej: Docetaxelum
Firma farmaceutyczna: Accord
Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Limited, Wielka Brytania
Schematy Chemioterapii: TC (DC), DCF, TC (DC), TAC, AD (Doxorubicin + Docetaxel), Docetaxel + capecitabine, Docetaxel + Trastuzumab, THC (TDC), Docetaxel + Cisplatin, TIC, TPF, Docetaxel + Cisplatin, Docetaxel + Cisplatin 100, Docetaxel + Carboplatin, Gemcitabine + Docetaxel, Docetaxel + Carboplatin, Docetaxel + Prednisone, Gemcitabine + Docetaxel,
Zarejestrowane wskazania: rak piersi, rak głowy i szyi, rak gruczołu krokowego, Niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC, NDRP), rak żołądka
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Docetaxel Accord (Docetaxel)
Wskazania:

Wskazania do stosowania:

Rak piersi

Docetaxel Accord w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem wskazany jest w leczeniu uzupełniającym u pacjentów z:

 • operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych
 • operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych.

Leczenie uzupełniające u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych powinno być ograniczone do pacjentów kwalifikujących się do otrzymania chemioterapii zgodnie z międzynarodowymi kryteriami dotyczącymi leczenia wczesnego raka piersi (patrz punkt 5.1).

Docetaxel Accord w skojarzeniu z doksorubicynąjest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali poprzednio leków cytotoksycznych w tym wskazaniu.

Docetaxel Accord w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanych leków cytotoksycznych. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracykliny lub lek alkilujący.

Docetaxel Accord w połączeniu z trastuzumabem wskazany jest w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których guzy wykazują nadekspresję genu HER2 i którzy uprzednio nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów.

Docetaxel Accord w skojarzeniu z kapecytabinąjest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracykliny.

Niedrobnokomórkowy rak płuc

Docetaxel Accord jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii.

Docetaxel Accord w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali poprzednio chemioterapii w tym wskazaniu.

Rak gruczołu krokowego

Docetaxel Accord w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem wskazany jest do leczenia pacjentów z hormononiezależnym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami.

Gruczolakorak żołądka

Docetaxel Accord w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem wskazany jest w leczeniu gruczolakoraka żołądka z przerzutami, w tym gruczolakoraka wpustu żołądka u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii w celu leczenia przerzutów.

Rak głowy i szyi

Docetaxel Accord w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem jest wskazany do leczenia indukcyjnego pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi.

Data aktualizacji: 21.03.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Docetaxel Accord
Docetaxelum
EAN: 5909990994557
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
Opakowanie:1 fiol.po 1 ml
Grupa Limitowa:1013.0, Docetaxelum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.19. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Docetaxelum,
Urzędowa cena zbytu:32,40
Cena hurtowa brutto:34,02
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:34,02
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Docetaxel Accord
Docetaxelum
EAN: 5909990994564
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
Opakowanie:1 fiol.po 4 ml
Grupa Limitowa:1013.0, Docetaxelum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.19. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Docetaxelum,
Urzędowa cena zbytu:129,60
Cena hurtowa brutto:136,08
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:136,08
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Docetaxel Accord
Docetaxelum
EAN: 5909990994601
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
Opakowanie:1 fiol.po 8 ml
Grupa Limitowa:1013.0, Docetaxelum
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.19. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Docetaxelum,
Urzędowa cena zbytu:259,20
Cena hurtowa brutto:272,16
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:272,16
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Accord
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-03-07

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję