Twitter

Irinotecan-Ebewe (Irinotecan hydrochloride)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Irinotecan-Ebewe
Nazwa międzynarodowa: Irinotecan hydrochloride
Nazwa substancji czynnej: Irinotecani hydrochloridum trihydricum
Firma farmaceutyczna: Ebewe
Podmiot odpowiedzialny: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Schematy Chemioterapii: FOLFIRI, IFL ( Saltz bolus regimen), FOLFIRI, XELIRI (Capecitabine + irinotecan), IFL-BEVACIZUMAB (IFL-B, B-IFL), FOLFOXIRI, Irinotecan + Cisplatin,
Zarejestrowane wskazania: rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak okrężnicy
Więcej informacji: Finansowanie w ramach NFZ,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Irinotecan-Ebewe (Irinotecan hydrochloride)
Wskazania:

Irinotecan - Ebewe jest wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego:

 • w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii w leczeniu zaawansowanego stadium choroby,
 • w monoterapii u pacjentów, u których leczenie ustalonym schematem z 5-fluorouracylem zakończyło się niepowodzeniem.

Irinotecan - Ebewe w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany do leczenia pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, z ekspresją receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor – EGFR), bez mutacji genu KRAS, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia raka z przerzutami lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu (patrz punkt 5.1 ChPL).

Irinotecan - Ebewe w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jest wskazany w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami.

Irinotecan - Ebewe w skojarzeniu z kapecytabiną oraz bewacyzumabem lub bez niego jest wskazany w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami.

Inne produkty firmy farmaceutycznej    Ebewe
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2013-03-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję