Twitter

Capecitabine medac (Capecitabine)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Capecitabine medac
Nazwa międzynarodowa: Capecitabine
Nazwa substancji czynnej: Capecitabinum
Firma farmaceutyczna: medac
Podmiot odpowiedzialny: medac
Schematy Chemioterapii: Capecitabine (adjuvant monotherapy), XELOX (Capecitabine + oxaliplatin), XELIRI (Capecitabine + irinotecan), Docetaxel + capecitabine, Capecitabine, EOX, ECX,
Zarejestrowane wskazania: rak odbytnicy, rak okrężnicy, rak żołądka, rak piersi
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Capecitabine medac (Capecitabine)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania:

Produkt Capecitabine medac powinien być przepisywany tylko przez wykwalifikowanych lekarzy doświadczonych w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Zaleca się staranne monitorowanie wszystkich pacjentów w czasie pierwszego cyklu leczenia.

Leczenie należy przerwać w przypadku stwierdzenia postępu choroby lub wystąpienia objawów znacznej nietolerancji leku. Wyliczone standardowe i zmniejszone dawki produktu Capecitabine medac w zależności od powierzchni ciała dla dawek początkowych 1 250 mg/m2 pc. oraz 1 000 mg/m2 pc. zamieszczono odpowiednio w tabelach 1 i 2.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie (patrz punkt 5.1):

Monoterapia

Rak okrężnicy, rak okrężnicy i odbytnicy oraz rak piersi

W monoterapii zalecana dawka początkowa kapecytabiny w leczeniu uzupełniającym chorych na raka okrężnicy, raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami oraz chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami wynosi 1 250 mg/m2 pc. podawana 2 razy na dobę (rano i wieczorem; odpowiada to całkowitej dawce dobowej 2 500 mg/m2 pc.) przez 14 dni, a następnie 7-dniowa przerwa. Leczenie uzupełniające pacjentów z rakiem okrężnicy w stadium III powinno być prowadzone przez okres 6 miesięcy.

Leczenie skojarzone

Rak okrężnicy, rak okrężnicy i odbytnicy oraz rak żołądka

W leczeniu skojarzonym zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 800-1 000 mg/m2 pc, przy podawaniu dwa razy na dobę przez 14 dni z następującą po tym 7-dniową przerwą, lub do 625 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przy podawaniu bez przerwy (patrz punkt 5.1). W leczeniu skojarzonym z irynotekanem zalecana początkowa dawka kapecytabiny wynosi 800 mg/m2 pc. podawana dwa razy na dobę przez 14 dni z następującą po tym 7 dniową przerwą, a dawka irynotekanu wynosi 200 mg/m2 pc. w 1. dniu. Dołączenie bewacyzumabu do schematu leczenia skojarzonego nie powoduje konieczności zmiany dawki początkowej kapecytabiny. U pacjentów otrzymujących skojarzone leczenie kapecytabiną i cisplatyną przed podaniem cisplatyny należy zastosować wstępnie leczenie utrzymujące właściwe nawodnienie oraz przeciwwymiotne, zgodnie z opisem zawartym w charakterystyce produktu leczniczego cisplatyny. U pacjentów, którzy otrzymują kapecytabinę w skojarzeniu z oksaliplatyną, zgodnie z zapisami charakterystyki produktu leczniczego oksaliplatyny, zaleca się stosowanie leków przeciwwymiotnych w premedykacji.

Czas trwania leczenia uzupełniającego u chorych na raka okrężnicy w stadium III powinien wynosić 6 miesięcy.

Rak piersi

W przypadku kojarzenia z docetakselem zalecana dawka początkowa kapecytabiny wynosi 1 250 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni, a następnie 7-dniowa przerwa, a dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. w 1 godzinnym wlewie dożylnym powtarzanym co 3 tygodnie. U pacjentów otrzymujących skojarzone leczenie kapecytabiną i docetakselem przed podaniem docetakselu należy podać wstępnie doustne kortykosteroidy, takie jak deksametazon, zgodnie z opisem zawartym w charakterystyce produktu leczniczego docetakselu.

Obliczenia dawki produktu Capecitabine medac

Tabela 1. Wyliczone standardowe i zmniejszone dawki w zależności od powierzchni ciała dla dawki początkowej kapecytabiny 1 250 mg/m2 pc.

 

Dawka 1 250 mg/m (dwa razy na dobę)

 

Pełna dawka 1 250 mg/m2

Liczba tabletek 150 mg, 300 mg i (lub) 500 mg na jedno podanie (każde podanie powinno mieć miejsce rano i wieczorem)

Dawka zmniej szona

(75%)

950 mg/m2

Dawka zmniejszona

(50%)

625 mg/m2

Powierzchnia ciała (m )

Dawka na jedno podanie (mg)

150 mg

300 mg

500 mg

Dawka na jedno podanie (mg)

Dawka na jedno podanie (mg)

≤1,26

1 500

-

-

3

1 150

800

1,27-1,38

1 650

1

-

3

1300

800

1,39-1,52

1 800

-

1

3

1450

950

1,53 - 1,66

2 000

-

-

4

1500

1 000

1,67-1,78

2 150

1

-

4

1650

1 000

1,79-1,92

2 300

-

1

4

1 800

1 150

1,93-2,06

2 500

-

-

5

1950

1 300

2,07-2,18

2 650

1

-

5

2 000

1 300

≥2,19

2 800

-

1

5

2 150

1450

Tabela 2. Wyliczone standardowe i zmniejszone dawki w zależności od powierzchni ciała dla dawki początkowej kapecytabiny 1 000 mg/m2 pc.

 

Dawka 1 000 mg/m2 (dwa razy na dobę)

 

Pełna dawka 1 000 mg/m2

Liczba tabletek 150 mg, 300 mg i (lub) 500 mg na jedno podanie (każde podanie powinno mieć miej sce rano i wieczorem)

Dawka zmniejszona

(75%)

750 mg/m2

Dawka zmniejszona

(50%)

500 mg/m2

Powierzchnia ciała (m2)

Dawka na jedno podanie (mg)

150 mg

300 mg

500 mg

Dawka na jedno podanie (mg)

Dawka na jedno podanie (mg)

≤ 1,26

1 150

1

-

2

800

600

1,27 - 1,38

1 300

-

1

2

1 000

600

1,39-1,52

1 450

1

1

2

1 100

750

1,53 - 1,66

1 600

-

2

2

1 200

800

1,67 - 1,78

1 750

1

2

2

1 300

800

1,79 - 1,92

1 800

-

1

3

1 400

900

1,93-2,06

2 000

-

-

4

1 500

1 000

2,07-2,18

2 150

1

-

4

1 600

1 050

≥2,19

2 300

-

1

4

1 750

1 100

Sposób podawania

Tabletki powlekane Capecitabine medac należy połykać, popijając wodą, w ciągu 30 minut po posiłku.

Dostosowanie dawkowania w trakcie leczenia

Dostosowanie dawkowania w szczególnych grupach chorych

Data aktualizacji: 02.04.2016

Inne produkty firmy farmaceutycznej    medac
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-03-07

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję