Twitter

Imatinib Teva (Imatinib)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Imatinib Teva opakowanie leku
Nazwa międzynarodowa: Imatinib
Nazwa substancji czynnej: Imatinibum
Firma farmaceutyczna: Teva
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska
Zarejestrowane wskazania: białaczka szpikowa przewlekła, przewlekła białaczka eozynofilowa, białaczka limfoblastyczna ostra, zespoły mielodysplastyczne
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Imatinib Teva (Imatinib)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Imatinib Teva jest wskazany w leczeniu

 • dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (ang. chronić myeloid
  leukaemia - CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikują się do
  zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu.
 • dzieci i młodzieży z CML Ph+ w fazie przewlekłej, gdy leczenie interferonem alfa jest
  nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu przełomu blastycznego.
 • dorosłych pacjentów z CML Ph+ w przełomie blastycznym.
 • dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapią.
 • dorosłych pacjentów z nawracającą lub oporną na leczenie Ph+ ALL w monoterapii.
 • dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. myelodysplastic/myeloproliferate - MDS/MPD) związanymi z rearanżacją genu receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. platelet-derived growth factor receptor - PDGFR).
 • dorosłych pacjentów z zaawansowanym zespołem hipereozynofilowym (ang. Hypereosinophilic Syndrome - HES) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (ang. Chronić Eosinophilic Leukemia - CEL) z rearanżacjąFIPILl-PDGFRa.

Nie oceniano wpływu imatynibu na wynik transplantacji szpiku.

Imatinib Teva jest wskazany w

 • leczeniu dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi włókniakomięsakami skóry (ang. dermatofibrosarcoma protuberans - DFSP) oraz dorosłych pacjentów z nawracającymi i (lub) z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego.

U dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży, skuteczność imatynibu została oceniona na podstawie współczynnika ogólnej odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu przeżycia wolnego od progresji choroby w CML, współczynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+ ALL, MDS/MPD, współczynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na podstawie obiektywnego współczynnika odpowiedzi u dorosłych pacjentów z DFSP. Doświadczenie ze stosowaniem imatynibu u pacjentów z MDS/MPD związanymi z rearanżacją genu PDGFRjest bardzo ograniczone (patrz punkt 5.1). Brak kontrolowanych badań klinicznych wykazujących korzyść kliniczną lub zwiększone przeżycie w tych wskazaniach.

Data aktualizacji: 30.07.2016

Inne produkty firmy farmaceutycznej    Teva
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-07-30

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję