Twitter

Nivestim (Filgrastim (G-CSF))

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Nivestim
Nazwa międzynarodowa: Filgrastim (G-CSF)
Nazwa substancji czynnej: Filgrastimum
Firma farmaceutyczna: Hospira
Podmiot odpowiedzialny: Hospira
Schematy Chemioterapii: CODOX-M ± R,
Zarejestrowane wskazania: neutropenia
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Nivestim (Filgrastim (G-CSF))
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Filgrastym jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących ustaloną chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność filgrastymu są podobne u dorosłych i u dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi.

Filgrastym jest wskazany w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral bloodprogenitor cells, PBPC).

U pacjentów, dzieci lub dorosłych z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofilów (ANC) <0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie filgrastymu jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofilów oraz zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem.

Filgrastym jest wskazany w leczeniu przewlekłej neutropenii (ANC mniejsze lub równe 1,0 x 109/l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.

Data aktualizacji: 30.07.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Nivestim
Filgrastimum
EAN: 5909990904747
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.po 0,2 ml
Grupa Limitowa:133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu:87,77
Cena hurtowa brutto:92,16
Cena detaliczna:102,71
Wysokość limitu finansowania:65,10
Poziom:ryczałt
Dopłata:40,81
Nivestim
Filgrastimum
EAN: 5909990904778
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu:206,28
Cena hurtowa brutto:216,59
Cena detaliczna:232,65
Wysokość limitu finansowania:162,74
Poziom:ryczałt
Dopłata:73,11
Nivestim
Filgrastimum
EAN: 5909990904808
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów
Wskazanie:We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu:330,04
Cena hurtowa brutto:346,54
Cena detaliczna:365,09
Wysokość limitu finansowania:260,38
Poziom:ryczałt
Dopłata:107,91
Nivestim
Filgrastimum
EAN: 5909990904747
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.po 0,2 ml
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:87,77
Cena hurtowa brutto:92,16
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:92,16
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Nivestim
Filgrastimum
EAN: 5909990904778
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:206,28
Cena hurtowa brutto:216,59
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:216,59
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Nivestim
Filgrastimum
EAN: 5909990904808
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.po 0,5 ml
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:330,04
Cena hurtowa brutto:346,54
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:346,54
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Hospira
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-07-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję