Twitter

Imatinib Accord (Imatinib)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Imatinib Accord
Nazwa międzynarodowa: Imatinib
Nazwa substancji czynnej: Imatinibum
Firma farmaceutyczna: Accord
Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Limited, Wielka Brytania
Zarejestrowane wskazania: białaczka limfoblastyczna ostra, białaczka szpikowa przewlekła, zespół hipereozynofilowy, zespoły mielodysplastyczne, włókniakomięsak guzowaty skóry
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Imatinib Accord (Imatinib)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Imatinib Accord jest wskazany w leczeniu

 • dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (ang. Chronić Myeloid Leukaemia - CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikują się do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu.
 • dzieci i młodzieży z CML Ph+ w fazie przewlekłej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu przełomu blastycznego.
 • dorosłych pacjentów z CML Ph+ w fazie przełomu blastycznego
 • dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapią.
 • dorosłych pacjentów z nawracającą lub oporną na leczenie Ph+ ALL w monoterapii.
 • dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. myelodysplastic/myeloproliferate - MDS/MPD) związanymi z rearanżacjągenu receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. platelet-derived growth factor receptor - PDGFR).
 • dorosłych pacjentów z zaawansowanym zespołem hipereozynofilowym (ang. Hypereosinophilic Syndrome - HES) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (ang. Chronić Eosinophilic Leukemia - CEL) z rearanżacjąFIPILl-PDGFRa.
 • dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi włókniakomięsakami skóry (ang. dermatofibrosarcoma protuberans - DFSP) oraz dorosłych pacjentów z nawracającymi i (lub) z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego.

Nie określono wpływu imatynibu na efekt zabiegu transplantacji szpiku.

U dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży, skuteczność imatynibu została oceniona na podstawie współczynnika ogólnej odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu przeżycia wolnego od progresji choroby w CML, współczynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+ ALL, MDS/MPD, współczynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na podstawie obiektywnego współczynnika odpowiedzi u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi i (lub) z przerzutami DFSP. Doświadczenie ze stosowaniem imatynibu u pacjentów z MDS/MPD związanymi z rearanżacjągenu PDGFR jest bardzo ograniczone (patrz punkt 5.1). Nie ma kontrolowanych badań klinicznych wykazujących korzyść kliniczną lub zwiększone przeżycie w tych wskazaniach.

Data aktualizacji: 08.08.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Imatinib Accord
Imatinibum
EAN: 5055565726983
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:tabl. powl., 100 mg
Opakowanie:60 szt.
Grupa Limitowa:1064.1, Imatynib -2
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.70.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum,
Urzędowa cena zbytu:216,00
Cena hurtowa brutto:226,80
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:226,80
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Imatinib Accord
Imatinibum
EAN: 5055565726990
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:tabl. powl., 400 mg
Opakowanie:30 szt.
Grupa Limitowa:1064.1, Imatynib -2
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.70.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum,
Urzędowa cena zbytu:432,00
Cena hurtowa brutto:453,60
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:453,60
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Accord
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-08-08

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję