Twitter


Imnovid (Pomalidomide Celgene) (Pomalidomidum)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Imnovid (Pomalidomide Celgene)
Nazwa międzynarodowa: Pomalidomidum
Nazwa substancji czynnej: Pomalidomid
Firma farmaceutyczna: Celgene
Podmiot odpowiedzialny: Celgene Europe
Zarejestrowane wskazania: Szpiczak mnogi
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Imnovid (Pomalidomide Celgene) (Pomalidomidum)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania:

Dawkowanie

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Imnovid to 4 mg raz na dobę, przyjmowana doustnie w dniach od 1 do 21, w powtarzanych 28-dniowych cyklach. Zalecana dawka deksametazonu to 40 mg przyjmowana doustnie raz na dobę w dniach 1, 8, 15 i 22 każdego 28-dniowego cyklu leczenia

Dawkowanie kontynuuje się lub modyfikuje na podstawie obserwacji klinicznych i wyników laboratoryjnych.

W przypadku progresji choroby należy zaprzestać leczenia.

Dostosowanie dawki pomalidomidu lub przerwanie leczenia - patrz: Redukcja dawki

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Brak wskazań do stosowania produktu leczniczego Imnovid u dzieci w wieku 0-17 lat w szpiczaku mnogim.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki pomalidomidu. U osób w wieku > 75 lat dawka początkowa deksametazonu wynosi 20 mg raz na dobę w dniach 1,8, 15 i 22, każdego 28-dniowego cyklu leczenia.

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania pomalidomidu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 45 ml/min) byli wyłączeni z badań klinicznych. Pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy dokładnie monitorować, czy nie występują u nich działania niepożądane.

Zaburzenia czynności wątroby

Pacjenci, u których całkowite stężenie bilirubiny w osoczu krwi >2 mg/dl byli wyłączeni z badań klinicznych. Zaburzenia czynności wątroby mają nieznaczny wpływ na farmakokinetykę pomalidomidu (patrz punkt 5.2). U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby (zgodnie z klasyfikacją Child - Pugh), nie jest wymagane dostosowanie dawki początkowej pomalidomidu. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy jednak dokładnie monitorować w kierunku występowania działań niepożądanych, a w razie potrzeby należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie pomalidomidem.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Imnovid należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia. Kapsułek nie wolno otwierać, łamać ani rozgryzać (patrz punkt 6.6). Ten produkt leczniczy należy połykać w całości, najlepiej popijając wodą, razem z pokarmem lub bez pokarmu. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę produktu leczniczego Imnovid w dniu, kiedy powinna zostać przyjęta, powinien przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Data aktualizacji: 19.07.2016

Inne produkty firmy farmaceutycznej    Celgene
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
Data aktualizacji strony: 2016-07-19

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję