Twitter

Lonquex (Lipegfilgrastim)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Lonquex
Nazwa międzynarodowa: Lipegfilgrastim
Nazwa substancji czynnej: Lipegfilgrastimum
Firma farmaceutyczna: Teva
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska
Zarejestrowane wskazania: neutropenia
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Lonquex (Lipegfilgrastim)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie produktem Lonquex powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarzy z doświadczeniem w dziedzinie onkologii lub hematologii.

Dawkowanie

Zalecane jest stosowanie jednej dawki 6 mg lipegfilgrastymu (jedna ampułko-strzykawka produktu Lonquex) w każdym cyklu chemioterapii, podawanej około 24 godziny po chemioterapii cytotoksycznej.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

W badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów w podeszłym wieku nie obserwowano istotnej, związanej z wiekiem różnicy odnośnie skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania lipegfilgrastymu. Z tego powodu nie jest konieczne dostosowanie dawki dla pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.2, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.2, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Lonquex u dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat. Aktualne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2.

Sposób podawania

Roztwór jest wstrzykiwany podskórnie (sc). Wstrzyknięcia należy wykonywać w brzuch, ramię lub udo.

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Samodzielne podawanie produktu Lonquex może być wykonywane tylko przez pacjentów, którzy mają silną motywację, zostali odpowiednio przeszkoleni i mają dostęp do fachowej porady. Pierwsze wstrzyknięcie produktu Lonquex powinno być wykonane pod bezpośrednim nadzorem lekarza.

Data aktualizacji: 06.08.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Lonquex
Lipegfilgrastimum
EAN: 5909991072469
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
Opakowanie:1 amp.-strz.po 0,6 ml z urządzeniem zabezpieczającym
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.13. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Lipegfilgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:2411,50
Cena hurtowa brutto:2532,08
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:2194,29
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Teva
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-08-07

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję