Twitter

Grastofil (Filgrastim (G-CSF))

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Grastofil
Nazwa międzynarodowa: Filgrastim (G-CSF)
Nazwa substancji czynnej: Filgrastimum
Firma farmaceutyczna: Apotex
Podmiot odpowiedzialny: Apotex
Schematy Chemioterapii: CODOX-M ± R,
Zarejestrowane wskazania: neutropenia
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Grastofil (Filgrastim (G-CSF))
Wskazania:

Wskazania do stosowania:

Grastofil jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Grastofil są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi.

Grastofil jest wskazany do stosowania w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC).

U dzieci lub dorosłych pacjentów z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofili (ANC) ≤ 0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie produktu leczniczego Grastofil jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofili i zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem.

Grastofil jest wskazany w leczeniu przewlekłej neutropenii (ANC ≤ 1,0 x 109/l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.

Data aktualizacji: 10.02.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Grastofil
Filgrastimum
EAN: 5909991102500
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
Opakowanie:1 amp.-strz.
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:51,84
Cena hurtowa brutto:54,43
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:54,43
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Grastofil
Filgrastimum
EAN: 5909991102531
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:245,16
Cena hurtowa brutto:257,42
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:257,42
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Grastofil
Filgrastimum
EAN: 5909991102548
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
Opakowanie:1 amp.-strz.
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:80,57
Cena hurtowa brutto:84,60
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:84,60
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Grastofil
Filgrastimum
EAN: 5909991102555
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
Opakowanie:5 amp.-strz.
Grupa Limitowa:1045.0, czynniki stymulujące granulopoezę
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum,
Urzędowa cena zbytu:402,84
Cena hurtowa brutto:422,98
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:422,98
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Apotex
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-02-10

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję